Jozef Majkut 1909 /1963. Maliar Slovenského raja (výstava k 105. výročiu umelcovho narodenia)

V roku 2013 uplynulo päťdesiat rokov od úmrtia maliara Jozefa Majkuta a v roku 2014 si kultúrna verejnosť pripomína 105. výročie jeho narodenia. Výstavný projekt s výrazným časovým odstupom od usporiadania poslednej umelcovej výstavy prezentuje umelcovu tvorbu v priestoroch Východoslovenskej galérie v Košiciach.

Zámerom usporiadania výstavy bolo pripomenutie umelcovej tvorby a vytvorenie celistvej predstavy o vývoji jeho maliarstva. Majkutova komorná maliarska tvorba sa rozvíjala od počiatku štyridsiatych rokov. Niekoľko jej ukážok predstavujú jeho ranné maliarske alebo kresliarske diela. V tejto etape svojej tvorby sa maliar venoval drobnej žánrovej maľbe a predovšetkým pracovným témam s motívmi prostej roľníckej práce s charakteristickými sprievodnými sociálnymi a emocionálnymi kontextami. Typickým znakom skorej tvorby sa stal motív koníka, ku ktorému sa opätovne navrátil aj vo svojej poslednej tvorbe. Najvýznamnejší žáner Majkutovho maliarstva predstavuje krajinomaľba, ktorá vnukla umelcovej tvorbe jej základný charakter. Majkutovu krajinomaľbu reprezentuje výrazná vášeň a hlboká láska k prírode Spiša a predovšetkým ku krajine a prostrediu Slovenského raja, ktorý určil najpodstatnejšiu a najtypickejšiu podobu Majkutovej maliarskej tvorby. Ťažisko vystaveného súboru budú predstavovať predovšetkým diela z druhej polovice päťdesiatich rokov a zo začiatku šesťdesiatych rokov, kedy umelcova tvorba získavala nový umelecký potenciál, podmieneného jeho veľkou snahou po svojom emocionálnom oslobodení a silnej túžbe sústredene sa venovať maliarstvu. Výstava v širokom výbere približne sto diel prezentuje umelcovu tvorbu, sústredenú v zbierkach slovenských galérií (Východoslovenská galéria v Košiciach, Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi, Slovenská národná galéria v Bratislave, Tatranská galéria v Poprade, Šarišská galéria v Prešove) a vo viacerých súkromných zbierkach.

Polstoročie, ktoré nás delí od úmrtia autora, vytvára dôvody pre pripomenutie i zhodnotenie jeho tvorby aj prostredníctvom širšej výstavnej prezentácie. Výstava chce pripomenúť nielen umelcovu maliarsku tvorbu, ale tiež komplexnejší charakter jeho osobnosti. Pripomenutie umelcovej tvorby upozorňuje aj na jeho možno už menej známe široké pedagogické aj početné organizačné a spolkové aktivity Jozefa Majkuta, ktoré v období rokov 1945-1963 významným spôsobom napomáhali rozvoju východoslovenskej výtvarnej kultúry. Jozef Majkut patril medzi iniciátorov založenia Krajskej galérie v Košiciach (od roku 1960 Východoslovenská galéria) ako prvej slovenskej regionálnej galérie, ktorej sa stal aj prvým riaditeľom (1952-1959). Podstatnú časť svojho života prežil umelec v Košiciach. Výstava v reprezentatívnom výbere ponúka prierez Majkutovej maliarskej tvorby.

Výstava pripomína jeho vklad do rozvíjania tradície východoslovenského maliarstva druhej polovice dvadsiateho storočia. Pripomína tiež Majkutove zásadné organizačné aktivity, jeho významnú zásluhu na vytvorení profesionálnej inštitucionálnej bázy v Košiciach a na východnom Slovensku, vzdáva úctu jeho organizačnej práci a pripomína o vklad do rozvoja východoslovenskej výtvarnej kultúry a výtvarnej pedagogiky.

Peter Markovič
kurátor

Vernisáž výstavy sa uskutoční 10. júla o 17:00 hod. vo Východoslovenskej galérii Košice, Hlavná 27, výstavná sieň „B“. Výstava potrvá do 31. augusta.

image001

Jozef Majkut / biografia

■ narodil sa 30. januára 1909 v Betlanovciach (Spišská Nová Ves) ■ študoval na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi (1923-1928) a na reálnom gymnáziu v Košiciach, kde aj zmaturoval (1928-1931) ■ pedagogicky pôsobil v Bánovskej Kese pri Nových Zámkoch (1. september 1931-30. jún 1932) ■ absolvoval jednoročné štúdium na Pedagogickej akadémii v Bratislave (1932-1933); vyučoval na Štátnej ľudovej škole v Spišskej Novej Vsi (1933-1935), na Štátnej ľudovej škole vo Veľkej pri Poprade a na Meštianskej škole v Poprade (1937-1940) ■ v rokoch 1940-1944 pôsobil ako dôstojník slovenskej armády ■ v roku 1940 začal študovať zemepis na Prírodovedeckej fakulte v Bratislave, súčasne začal študovať na Oddelení kreslenia a maľovania Vysokej školy technickej v Bratislave (pedagogické vedenie a stretnutie s významnými výtvarnými umelcami akými boli Martin Benka, Gustáv Mallý, Ján Mudroch, Dezider Milly, Max Schurmann) ■ v roku 1945 ukončil štúdium zemepisu na Prírodovedeckej fakulte a výtvarnej výchovy na Oddelení kreslenia a maľovania na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave; neskôr vykonal štátnu skúšku z kreslenia a maľby a zo zemepisu ■ po roku 1945 sa pravidelne zúčastňoval regionálneho a celoslovenského výstavného života ■ pôsobil profesor kreslenia na II. štátnom gymnáziu v Košiciach (1945-1949) ■ vyučoval výtvarnú výchovu na košickej pobočke Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského (1946- 1952) ■ venoval sa prezentácii a propagácii výtvarného umenia, kultúrno-osvetovej, organizačnej a spolkovej funkcionárskej práci na spolkovej a inštitucionálnej úrovni; v roku 1947 sa stal tajomníkom Spolku výtvarných umelcov pri Východoslovenskom kultúrnom spolku Svojina; bol členom Spolku výtvarných umelcov pri Východoslovenskom kultúrnom spolku Svojina, Umeleckej besedy slovenskej, Bloku slovenských výtvarníkov; člen Sväzu československých výtvarných umelcov (v rokoch 1949 -1954 člen jeho Ústredného výboru); predseda Krajského strediska Sväzu československých výtvarných umelcov v Košiciach (1954-1956) ■ pôsobil na Odbore školstva a kultúry Krajského národného výboru v Košiciach ako referent pre umenie a ochranu umelecko-historických a prírodných pamiatok (1949-1952) ■ Jozef Majkut bol iniciátorom, zakladateľom a v rokoch 1952-1959 bol prvým riaditeľom Krajskej (od roku 1960 Východoslovenskej) galérie v Košiciach ■ približne od roku 1952 sa Jozef Majkut začína programovo zaujímať o krajinu Slovenského raja ■ Študijné cesty: Budapešť (1954), Zväz sovietskych socialistických republík (1955, 1956), Holandsko (1956), Belgicko – Svetová výstava (1958) ■ po odchode z Krajskej galérie Jozef Majkut viedol Katedru výtvarnej výchovy na novovytvorenom Pedagogickom inštitúte v Košiciach (1959-1963) ■ habilitoval sa za docenta (1960) ■ maliar Jozef Majkut zomrel 16. septembra 1963 v Košiciach po dlhej a ťažkej chorobe; umelec bol pochovaný v rodných Betlanovciach ■

Buďte prvý, kto pridá komentár.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*