Milan Tvrdoň: Farebné dotyky

Člen Umeleckej besedy slovenskej a Spoločnosti voľných výtvarných umelcov pri Slovenskej výtvarnej únii predstaví celistvé maliarske vízie, básne a symfónie v zrelej kultivovanej podobe svojej maľby. Maliarska tvorba Milana Tvrdoňa je už dávno overenou kvalitou. Tento fakt hodnoverne dokumentujú jeho autorské výstavy i účasť na kolektívnych výstavách.

Milan Tvrdoň cestou hľadania a nachádzania dospel ku svojej ,,kozmickejˮ jednote zeme, vzduchu, farieb a svetla i vnútorného ohňa, sily a energie tela a duše, Zeme i človeka. Kreslil a maľoval portréty i figurálne kompozície, žánrové civilistické motívy, deti i podoby rodnej Bratislavy. Dobre však pozná i prírodu Slovenska a mnohé čarovné krajinárske oblasti – vlasti. Jeho maľba najskôr dokumentuje, a potom s citom i maliarskou bravúrou reflektuje videnú a zažitú realitu. Harmonicky spája výrazové i významové princípy moderného realizmu i romantizmu, impresie a expresie i sugestívnej obrazovej fantázie a mágie. Svojou podstatou je táto tvorba pevne a pokorne ukotvená na našej Zemi. Je v nej dynamika, život i radosť. Farebné plochy, tvary a polia nesú teplé, sýte farby nálad, stavov duše a tichej meditácie v hlučných víroch života. Milan Tvrdoň, ktorý sa aktívne zúčastňuje kolektívnych i tematických spolkových výstav doma i v zahraničí tak predstaví individuálnu prehliadku svojich diel vo Východoslovenskej galérii, Hlavná 27, Košice, výstavná sieň „D“. Vernisáž výstavy sa uskutoční 25. septembra o 17:00 hod. Výstava potrvá do 26. októbra.

pozvanka Tvrdon

Buďte prvý, kto pridá komentár.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*