Nové výstavy vo Východoslovenskej galérii

Výstava „…keď je pojidlom toto divadlo“ je tematickým projektom s medzinárodným presahom. Predstavuje výber z aktuálnej tvorby mladej generácie umelcov pracujúcich s médiom videa, videoinštalácie a objektu: Petra Barényiho (SK), Wojteka Doroszuka (PL/FR), Bjoerna Drenkwitza (DE), Eriky Miklošovej (SK) a Mareka Ružinského (SK).

Spoločným znakom tejto konštelácie je nielen samotné filmové médium a prítomná kamera ale čo je pre projekt zvlášť charakteristické – typické prvky a kódy divadla, scenáristika a choreografia, napätie a dramatizácia ale predovšetkým teatralizácia samotná. Všadeprítomný „faktor divadla“ v obsahovej alebo formálnej rovine je určujúcou témou výstavného projektu. Spoločným menovateľom je po obsahovej stránke téma súčasného človeka v dnešnej západnej spoločnosti. Výstava reaguje na fenomén súčasnosti kedy sa inscenuje všetko – čo znamená: mení sa na scénu: výstavy, texty, sexualita, telo, životné formy, kariéry, vzťahy a politika… Ďalšou črtou a spoločnou líniou je subjekt, neo-individualita tvoriaca sa v postmodernej spoločnosti, táto tendencia je však logickým rezultátom smerovania jedinca v dnešnej globálnej spoločnosti.

Výstava prezentuje výber so zámerom prezentovať kolekciu prác k danej problematike a to z rôznych uhlov pohľadu. Mapuje problematiku jednotlivca v súčasnom náročnom a komplexnom sociálno-spoločenskom chápaní v hre o prežitie „Sám so sebou a za seba verzus okolitý svet.„ Ja a moja rola v  Privátnom divadle verzus Svetové divadlo – „Život na scéne“. Od primárne divadelného s apelom na klasické chápanie slova Divadlo-Theatre cez personálnu rovinu až po sociálno-spoločenské stratégie a dianie v súčasnej spoločnosti.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 3. september 2014 o 17:00 hod. vo Východoslovenskej galérii, Hlavná 27, Košice, výstavná sieň „Q“. Výstava potrvá do 28. septembra.

ked je pojidlo toto divadlo

 

Druhá výstava ma názov Alexander Jiroušek – Výber z tvorby. Autor na výstave k životnému jubileu predstavuje súbor adjustovaných fotografických obrazov, ktoré predstavujú prierez fotografickou tvorbou za obdobie 40 rokov.

Tematikou vystavených obrazov je slovenská krajina, architektúra, historické pamiatky, reportážne zábery z ciest po rôznych krajinách sveta a portréty významných osobností z výtvarnej i politickej scény. Súčasťou výstavy je kolekcia publikácií, v ktorých je Alexander Jiroušek autorom fotografií a ich vydavateľom.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 4. septembra o 17:00 hod. vo Východoslovenskej galérii, Hlavná 27, Košice, výstavná sieň „A“. Výstava potrvá do 5. októbra. Kurátor: Eleonóra Kovalčiková

jirousek

ariel

Buďte prvý, kto pridá komentár.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*