Slovenské elektrárne

Vo štvrtok 27. októbra 2016 Slovenské elektrárne v spolupráci so Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou (SEPS), Východoslovenskou distribučnou, US Steel a ďalšími partnermi vykonali skúšky Štartu z tmy. Zapojené boli tri závody Slovenských elektrární: čiernouhoľné Elektrárne Vojany (EVO) a dve prečerpávacie vodné elektrárne – Ružín a Dobšiná. V prípade rozpadu elektrizačnej sústavy,Pokračovať v čítaní

Úrad jadrového dozoru (ÚJD SR) si vlani nechal vypracovať celoplošný reprezentatívny prieskum verejnej mienky medzi viac než 1000 dospelými obyvateľmi. V rámci neho sa zaujímal o vnímanie činnosti úradu a jeho dôveryhodnsoť a tiež o to, či občania považujú naše atómové elektrárne za bezpečné alebo nie. Na verejnosti prevažuje názor, že slovenské jadrové elektrárne sú bezpečné.Pokračovať v čítaní

Musí to byť film o energii a vesmíre, ale nie o astronómii či fyzike. Musí ukazovať to, ako energia počas celých dejín poháňala svet, ale nemá to byť dejepisná snímka. A mala by predstaviť aj fantastické vízie budúcnosti, ale nemôže to byť sci-fi. Tak ako ten film spraviť? 3D filmPokračovať v čítaní

Slovenské elektrárne na Týždni vedy a techniky udelili ceny Aurela Stodolu a 25 štipendií v hodnote 33 250 eur. Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel, dnes v rámci Týždňa vedy a techniky udelili ceny Aurela Stodolu za najlepšie SVOČ, bakalárske, diplomové a dizertačné práce. Víťazné práce riešia témy technického charakteru, akoPokračovať v čítaní

Slovenské elektrárne poskytli ďalších 5 defibrilátorov a predstavili program energetických auditov vysokohorských chát. Slovenské elektrárne dnes odovzdali ďalších päť automatických externých defibrilátorov na záchranu ľudí v Tatrách. Spoločnosť patriaca do skupiny Enel zároveň predstavila projekt energetického auditu pre Chatu Milana Rastislava Štefánika v Nízkych Tatrách. Nadviazala tak na projekty ekologizácie vysokohorských chát, vďakaPokračovať v čítaní

Fraňo Madva bol fenomenálny ľudový liečiteľ, ku ktorému sa do Nitrianského Rudna chodil liečiť aj Ľudovít Štúr, kodifikátor spisovnej slovenčiny, politik, estetik, pedagóg, básnik a publicista i slávny maďarský dramatik Imre Madách. Na počesť Fraňa Madvu vznikol náučný chodník pomenovaný po ňom. Jeho vznik podporili v rámci programu Energia pre príroduPokračovať v čítaní