Ľudia si uvedomujú bezpečnosť našich jadrových elektrární

Úrad jadrového dozoru (ÚJD SR) si vlani nechal vypracovať celoplošný reprezentatívny prieskum verejnej mienky medzi viac než 1000 dospelými obyvateľmi. V rámci neho sa zaujímal o vnímanie činnosti úradu a jeho dôveryhodnsoť a tiež o to, či občania považujú naše atómové elektrárne za bezpečné alebo nie.

Na verejnosti prevažuje názor, že slovenské jadrové elektrárne sú bezpečné. V novembri 2015 sa k nemu priklonili viac ako tri štvrtiny opýtaných, pričom 24,5 % považovalo naše atómové elektrárne za „rozhodne bezpečné“ a 53,8 % respondentov uviedlo, že sú „skôr bezpečné“. Oproti poslednému prieskumu z roku 2012 o takmer 6 percentuálnych bodov narástol podiel ľudí, ktorí považujú slovenské atómky za bezpečné. V roku 2010 sa pozitívne o bezpečnosti našich jadrových elektrární vyjadrilo 66 % opýtaných.

Takmer 15 % respondentov zastáva opačný názor, pričom 11,4 % respondentov si myslí, že atómky sú „skôr nebezpečné“ a 3,1 % opýtaných ich označilo za „rozhodne nebezpečné“. V porovnaní s predchádzajúcim prieskumom ich podiel klesol o vyznamných 5 percentuálnych bodov. K tejto otázke sa nevedelo vyjadriť 7 % respondentov.

Tri štvrtiny opýtaných zároveň uviedli, že slovenské zákony účinne zabezpečujú jadrovú bezpečnosť Slovenska.

Oproti prieskumu z roku 2012 však štatisticky mierne poklesla dôveryhodnosť národného dozorného jadrového úradu, a to o 4 percentá, ako aj dôveryhodnosť prevádzkovateľov jadrových elektrární vo všeobecnosti, kde sa zaznamenal pokles dôveryhodnosti až o 7 %. Naopak, vzrástla dôveryhodnosť vedcov (z 26 % na 30 %) a tiež skupiny priateľov a rodiny (z 5 % na 12 %).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *