Blackout: Vo Vojanoch testovali štart z tmy

Vo štvrtok 27. októbra 2016 Slovenské elektrárne v spolupráci so Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou (SEPS), Východoslovenskou distribučnou, US Steel a ďalšími partnermi vykonali skúšky Štartu z tmy. Zapojené boli tri závody Slovenských elektrární: čiernouhoľné Elektrárne Vojany (EVO) a dve prečerpávacie vodné elektrárne – Ružín a Dobšiná.

V prípade rozpadu elektrizačnej sústavy, ak sa zariadenia na výrobu elektriny neudržia na vlastnej spotrebe a zároveň dôjde k úplnej strate napätia (blackoutu), musia byť v sústave zabezpečené výrobné zariadenia, ktoré sú schopné nábehu a dodania elektriny do sústavy podľa pokynov dispečera SEPS.

Skúšky pozostávali z týchto častí častí:

  1. Simulácia stavu black-out v časti východného Slovenska;
  2. Nábeh generátora PVE Ružín z tmy a vytvorenie trasy do EVO;
  3. Nábeh a prifázovanie 6. bloku Elektrární Vojany;
  4. Zaťaženie vytvoreného ostrova čerpadlovou prevádzkou PVE Dobšiná a odbermi US Steel;
  5. Prifázovanie ostrova k ostatnej časti elektrizačnej sústavy SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *