Obnoviteľné zdroje nie sú rizikom pre ceny elektriny

Napriek tomu, že sa po viac ako dvoch rokoch od schválenia pomaly rozbieha dotačný program pre malé obnoviteľné zdroje v domácnostiach, útoky na čisté a udržateľné zdroje energií pretrvávajú. Rovnako aj zavádzanie verejnosti, pokiaľ ide o vplyv OZE na ceny elektriny.

Za najvážnejšie bariéry možno považovať zrušenie výkupnej ceny pre viac ako 1200 projektov obnoviteľných zdrojov pre rok 2015 zo strany distribučných spoločností (čo oberie výrobcov OZE o desiatky miliónov eur), od roku 2008 nemožnosť pripájať do energetickej siete veterné elektrárne, či nepripájanie slnečných ani veterných elektrární nad 10 kilowattov od roku 2013.

Vláda, rezort hospodárstva či Úrad pre reguláciu sieťových odvetví navyše aj naďalej zavádzajú verejnosť dezinformáciami o vplyve obnoviteľných zdrojov na ceny elektriny. Nedávne vyjadreniahovorcu ÚRSO Miroslava Luptáka o tom, že „negatívne môže na ceny zapôsobiť iba vplyv obnoviteľných zdrojov energií, kombinovanej výroby elektriny a tepla a náklady na výrobu elektriny z domáceho uhlia“, považuje koordinátor klimatickej a energetickej kampane Greenpeace Slovensko Pavol Široký za absolútny nezmysel. Veterné elektrárne ani väčšie slnečné elektrárne nemožno podľa neho pripájať do siete, výkupné ceny pre OZE sa neustále znižujú, takže pár malých pripojených projektov nijako neohrozí ceny elektriny.

„Aj keby sme zrušili všetky doteraz schválené garantované výkupné ceny, tak by konečná cena klesla iba o 5,0 – 5,5 %. Ide o malý podiel zdrojov, ktoré dodajú viac ako 10 % z  konečnej spotreby elektriny. Straty zrušenia podpory by však boli oveľa väčšie, hlavne v podobe straty tisícov pracovných miest,“ uviedol Pavol Široký.

Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov sa podieľa na koncovej cene elektriny iba podielom 7,53 %, sieťové, distribučné poplatky a systémové služby predstavujú okolo 43 %. Za ich výšku Slovensko kritizovala aj Európska komisia. „Podporujeme snahy vlády hlbšie analyzovať poplatky za prenos a distribúciu elektriny. Práve v týchto položkách má Slovensko jedny z najvyšších cien v EÚ,“ dodal Pavol Široký.

Greenpeace Slovensko vydal tohto roku štúdiu, ktorá analyzuje vplyv OZE na ceny elektriny v domácnostiach z vývoja cien elektriny. Okrem iného z nej vyplýva, že v rokoch 2002 až 2008 stúpla celkovo cena elektriny pre domácnosti o asi 111 %, s priemerným ročným rastom cien 13,51 %. V rokoch 2008 až 2014 stúpla cena elektriny o 6,27 %. V priemere teda stúpala medziročne cena elektriny po prijatí zákona na podporu obnoviteľných zdrojov iba o 1,22 %.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *