prieskum

Bratislava, 8. marca  2017 – Takmer štyri pätiny spotrebiteľov pri svojich nákupoch využíva vernostné programy. Každý tretí  spotrebiteľ tvrdí, že nakupuje podľa letákových akcií a necelá jedna pätina navštevuje kvôli nákupom zahraničie. Aj na tieto skutočnosti poukázal prieskum Shopping Monitor Slovakia 2016/2017, ktorý monitoruje nákupné správanie a spotrebiteľské preferencie domácností naPokračovať v čítaní

Ochota ľudí vycestovať za prácou do zahraničia je v krajinách strednej a východnej Európy pomerne vysoká. Iba traja z desiatich zamestnancov z tohto regiónu úplne vylučujú možnosť zárobku v zahraničí. Takmer polovica zamestnaných ľudí z regiónu CEE deklaruje, že by bola ochotná vycestovať za prácou do zahraničia či už na kratšiu dobu niekoľkých týždňov aPokračovať v čítaní

Spotreba rýb v Európe rastie, 42% Európanov konzumuje ryby doma aspoň raz za týždeň. Na Slovensku je toto číslo výrazne menšie, len 18% si najmenej raz za týždeň dopraje rybu. Väčšina ľudí v Európe, ktorí jedia ryby, hovorí, že sú zdravé. Podľa najnovšieho eurobarometra jedia Európania ryby pravidelne, hoci ichPokračovať v čítaní

Bratislava, 12. septembra 2016 – Keď sme v internetovom zisťovaní položili spotrebiteľom z 22 krajín otázku, čo by vylepšili na svojom bývaní, najčastejšou odpoveďou bolo, že by chceli zmeniť dizajn alebo štýl interiéru (39 percent), celkovú veľkosť či usporiadanie (38 percent) a nábytok (35 percent). Medzi ženami po celom svete jednoznačne vyhráva túžba po krajšom interiériPokračovať v čítaní

Mladí ľudia by si najradšej požičali na auto, no bývanie je napokon v realite dôležitejšie. Vyplynulo to z prieskumu, ktorý pre Prvú stavebnú sporiteľňu tento rok realizovala spoločnosť GfK. Respondenti prieskumu vo veku od 18 do 29 rokov uvádzali ako najpravdepodobnejší dôvod čerpania spotrebiteľského úveru kúpu automobilu. Tvrdilo to 32Pokračovať v čítaní

Takmer tretina (32 percent) internetovej populácie z 21 krajín jednoznačne súhlasí[1] s tvrdením, že má neustále strach o svoju bezpečnosť. Naopak, iba desať percent respondentov tvrdí[1], že obavy nemá. Spoločnosť GfK požiadala cez internet  25 000 spotrebiteľov, aby na sedembodovej stupnici vybrali, do akej miery súhlasia s výrokom „Mám neustále  obavy o svoju bezpečnost“. Na základePokračovať v čítaní

Bratislava, 10. mája 2015 – V mezinárodnom meradle mierne prevažujú ľudia, ktorí si chcú sporiť na budúcnosť nad tými, ktorí si chcú užívať život. Čísla sú však veľmi vyrovnané. Spoločnosť GfK sa viac ako 27 tisíc užívateľov internetu z 22 krajín pýtala, nakoľko súhlasia alebo nesúhlasia s nasledujúcim výrokom: „Teraz si chcem užívaťPokračovať v čítaní

Samosprávy pri eurofondoch zvyšujú informačné zázemie. Dokazujú to výsledky nedávneho prieskumu, ktorý dokazuje, že mestá a obce využívajú rôzne formy získania informácií o výzvach v rámci eurofondov. Prieskum Združenia miest a obcí Slovenska realizovaný od 19. novembra 2015 do 8. decembra 2015 na vzorke 284 miest a obcí vybraných náhodným spôsobom, ktoré celkovo obývaPokračovať v čítaní

Verejné osvetlenie občania vnímajú ako samozrejmosť. V skutočnosti je to služba, ktorej prevádzka stojí mestá a obce nemalé finančné prostriedky a pri pohľade na mnohé úlohy je veľmi dôležitá. Verejné osvetlenie napríklad pomáha chodcom, cyklistom a vodičom, ale aj   samotnej ochrane majetku. Ak k tomuto prirátame ešte to, že stĺpy verejného osvetlenia slúžia aj ako navigačnéPokračovať v čítaní