Spotrebitelia vnímajú pesimistický výhľad pre európsku ekonomiku

Norimberg, 22. októbra 2014 – Európski spotrebitelia už nie sú tak optimisticky naladení ohľadom budúcnosti ako v júni tohto roka. Počas posledných troch mesiacov poklesli ekonomické očakávania takmer vo všetkých krajinách, v ktorých bol realizovaný prieskum, a v niektorých boli dokonca zaznamenané veľmi výrazné prepady. Vzostupný trend z hľadiska príjmov a ochoty nakupovať tak v mnohých krajinách dospel ku koncu. Index spotrebiteľskej klímy GfK za celú európsku dvadsaťosmičku je v súčasnosti na úrovni 4,2 bodov v porovnaní s 9,1 bodmi v predošlom štvrťroku. Toto sú niektoré zo zistení štúdie GfK Consumer Climate Europe.

Hospodársky vývoj v takmer všetkých krajinách EÚ bol výrazne nižší v porovnaní s odhadmi mnohých ekonomických inštitúcií a vlád z jari tohto roku. V niektorých krajinách dokonca hospodárska výkonnosť opäť skončila v červených číslach. Tento vývoj sa dá pripísať množstvu rozličných faktorov.

Nemecko už nefunguje ako motor ekonomického vývoja v Európe, keďže jeho ekonomika sa v druhom kvartáli mierne spomalila o 0,2 %. Podľa expertov by sa malo Nemecko v treťom kvartáli vrátiť k rastu, hoci tento rast bude do istej miery len nevýrazný. Kým nemeckí spotrebitelia aj naďalej radi nakupujú, sektor nemeckej ekonomiky orientovaný na vývoz sa musí vyrovnávať so zaťažením vo forme slabnúceho zahraničného dopytu. To má dopad nielen na iné krajiny EÚ, ale aj na rozvíjajúce sa ekonomiky, ako sú Brazília, Čína a Rusko. Hospodárstvo týchto krajín sa v posledných rokoch v niektorých oblastiach tešilo z výrazného rastu. Aj tento rast sa však medzičasom spomalil a je skôr v jednociferných číslach. Spotrebitelia si do veľkej miery naplnili svoje potreby z hľadiska hmotných statkov a nenakupujú tak intenzívne ako v ostatných rokoch.

Dve z najväčších ekonomík v Európe, Francúzsko a Taliansko, sa aj naďalej boria zo štrukturálnymi problémami. Zatiaľ nie je vidieť žiadne náznaky, že by sa táto situácia mala v najbližších mesiacoch zmeniť, alebo že by vlády týchto krajín začínali uskutočňovať zásadné reformy.

Ďalším faktorom sú významné konflikty, ktoré v poslednom čase dominovali medzinárodnej scéne. Medzi na patrí napätie medzi EÚ a Ruskom, vojna na Blízkom východe, hrozba zo strany Islamského štátu 22. októbra 2014 Rolf Bürkl T +49 911 395-3056 rolf.buerkl@gfk.com Ursula Fleischmann Corporate Communications T +49 911 395-2745 ursula.fleischmann@gfk.com 2 (IS) a politické zmeny v Turecku. Tieto udalosti spoločne prispeli k rastúcej neistote medzi spotrebiteľmi. Spoločnosti a banky sa preto zdržiavajú od investovania a poskytovania pôžičiek, čo má následne priamy dopad na hospodársku výkonnosť jednotlivých krajín.

Ďalším významným faktorom je aj nízka hladina inflácie. V septembri 2014 bola inflácia v rámci Európy na úrovni 0,3 %, čo predstavuje najnižšiu hladinu za posledných 5 rokov. Množstvo krajín už v súčasnosti bojuje s defláciou, čo znamená, že spotrebiteľské ceny klesajú.

Táto náročná situácia sa tiež odráža v podnikateľskom indexe nemeckého inštitútu Ifo (Ifo Business Climate Index). V septembri poklesol na najnižšiu úroveň v Nemecku od apríla 2013. V mnohých východoeurópskych krajinách je podnikateľská klíma slabšia ako pred 10 rokmi. Okrem ekonomických sankcií ekonomiku krajín východnej Európy negatívne ovplyvňujú aj výroky ruského prezidenta Vladimíra Putina.

Európski spotrebitelia zdieľajú postoj podnikateľov, že ekonomika už nie je taká stabilná, ako bola začiatkom leta. V júni tohto roku sa index GfK Consumer Climate pre všetkých 28 krajín EÚ vyšplhal na 9,1 bodov, čo bola najvyššia úroveň od apríla 2008. Odvtedy však poklesol takmer o 5 bodov. V septembri sa indikátor ocitol na úrovni 4,2 bodov.

Nemecko: prudký prepad ekonomických očakávaní

Spotrebiteľská nálada v Nemecku sa v priebehu posledného štvrťroka výrazne zhoršila. V júni bol indikátor ekonomických očakávaní na úrovni 46,2 bodov, čo bola najvyššia hodnota za ostatné tri roky. Odvtedy sa však absolútne prepadol takmer o 42 bodov a v súčasnosti je na úrovni 4,4 bodov.

Na úrovni 54,7 bodov v júli tohto roku boli očakávania v oblasti príjmu najvyššie od roku 1991, keď boli údaje pre zjednotené Nemecko publikované prvý raz. Berúc do úvahy, že spotrebitelia v súčasnosti očakávajú výrazne slabší ekonomický vývoj, ich očakávania v oblasti príjmu takisto mierne poklesli. Indikátor v súčasnosti dosahuje 43,4 bodov a je tak ešte stále na nesmierne vysokej úrovni.

Ochota k spotrebe sa tiež v poslednom štvrťroku znížila približne o 10 bodov. Kým v júni indikátor dosahoval hladinu 53,2 bodov, čo je najlepší výsledok od decembra 2006, v priebehu leta poklesol takmer o 11 bodov. Napriek tomu je však v súčasnosti na veľmi slušnej úrovni a dosahuje 42,5 bodov.

Francúzi očakávajú nepriaznivý vývoj vlastných príjmov

Francúzski spotrebitelia ešte stále nenašli istotu, že by sa ich ekonomika mala vrátiť k rastovým číslam. V ostatných 3 mesiacoch ekonomické očakávania klesli o 6,5 bodov a v súčasnosti sú na úrovni -26,8 bodov. 3 Francúzi tiež veria, že ich príjmy budú klesať. Indikátor očakávaných príjmov je na úrovni -36,4 bodov, čo je len o málo viac ako v júni tohto roka.

V kontexte týchto rámcových podmienok nie je prekvapením, že spotrebitelia nie sú naklonení nakupovaniu a ochota k spotrebe počas leta poklesla o viac než 5 bodov a indikátor je v súčasnosti na úrovni -29,8 bodov.

Spojené kráľovstvo: neistota z dôvodu škótskeho referenda o nezávislosti

Hoci ekonomika Spojeného kráľovstva jednoznačne rastie, spotrebitelia sú ohľadom najbližších pár mesiacov menej optimistickí, ako boli v júni tohto roka. Ekonomické očakávania poklesli o viac než 13 bodov, ale indikátor je ešte stále na veľmi slušnej úrovni a dosahuje 24,6 bodov. Škótske referendum o nezávislosti, ktoré sa uskutočnilo v septembri, môže byť jedným z dôvodov tohto poklesu. Škóti sa však rozhodli zostať súčasťou Spojeného kráľovstva a všeobecné hospodárske údaje sú veľmi dobré, takže v októbri sa dá očakávať opäť vyššia hodnota indikátora.

Britskí spotrebitelia však nie sú presvedčení, že sa ich ekonomická situácia zlepší. Indikátor v priebehu leta poklesol o 6,5 bodov a v súčasnosti je na úrovni 1,5 bodu – je to najnižšia hodnota od minuloročného decembra.

Iba ochota k spotrebe dokázala zaznamenať mierny nárast a v súčasnosti je na úrovni -2,2 bodov. Negatívna hodnota indexu však naznačuje, že britskí spotrebitelia ešte stále pristupujú k nákladnejším nákupom s veľkou opatrnosťou. V auguste tohto roka bola prvý raz od augusta 2007 zaznamenaná pozitívna hodnota, keď sa index na chvíľku vyšplhal na 0,1 bodu. V porovnaní so septembrom 2013 sa indikátor celkovo zvýšil približne o 21 bodov.

Taliansko: stále považované za krajinu v kríze

V Taliansku ekonomické očakávania výrazne poklesli a indikátor sa v septembri prepadol na -28,7 bodov. V porovnaní s júnom ide o rozdiel vo výške 15,7 bodov.

Taliani sa opäť raz vzdali nádeje, že by ich osobné príjmy mali začať znovu rásť. Hoci bol indikátor v máji tohto roka na najvyššej hladine od júna 2009 (na úrovni 4 bodov), v priebehu leta prudko klesal a v septembri sa dostal na úroveň -14,5 bodov. Je teda presne na úrovni zaznamenanej tento rok vo februári.

Iba ochota k spotrebe sa mierne zlepšila. Na úrovni -6,4 bodov je tento indikátor ešte stále v červených číslach, ale oproti júnu tohto roka jednoznačne narástol a je v súčasnosti na najvyššej úrovni od mája 2011.

Španielsko: dôvera v trvalo udržateľné zlepšenie

Španielske hospodárstvo opäť dosahuje od začiatku roka výrazný rast, aj 4 keď ide o nárast z výrazne nízkych hodnôt. Medzičasom sa spotrebiteľom začala vracať dôvera – očakávajú v najbližších mesiacoch ďalšie zlepšenie ekonomického vývoja. Daný indikátor bol v septembri na hladine 24,5 bodov a v auguste dokonca dosiahol 31,1 bodov, čo bola najvyššia hodnota od októbra 1999.

Naproti tomu v júni o čosi klesli očakávania v oblasti príjmu a v súčasnosti sa nachádzajú na úrovni 5,4 bodov. Táto pozitívna hodnota dokazuje, že španielski spotrebitelia očakávajú v najbližších mesiacoch mierny nárast príjmov. Jedným z dôvodom tohto vývoja je aj klesajúca nezamestnanosť.

Na úrovni -9,1 bodov je ochota k spotrebe ešte stále v červených číslach. Spotrebitelia si aj naďalej strážia svoje peňaženky a nepovažujú v súčasnosti za rozumné nakupovať drahšie výrobky.

Grécko: skepticizmus pokračuje

Čísla gréckej ekonomiky sa postupne začínajú zlepšovať. V treťom kvartáli sa prvý raz očakáva návrat ekonomiky k miernemu rastu. Napriek tomu sa spotrebitelia počas leta vyjadrovali opäť skepticky. V septembri bol indikátor ekonomických očakávaní na úrovni -20,3 bodov, čo je o 10,3 bodov menej ako v júni tohto roka.

Podobný obraz vidíme, ak sa zameriame na očakávania v oblasti príjmu. Tento indikátor počas letných mesiacov klesol približne o 10 bodov a v súčasnosti je na úrovni -27,2 bodov. Grécki spotrebitelia aj naďalej očakávajú, že ich platy budú klesať. Nie je preto prekvapením, že spotrebitelia nemajú náladu nakupovať. V súlade s uvedeným vývojom klesla v poslednom kvartáli ochota k spotrebe takmer o 15 bodov a v súčasnosti je na úrovni -29,0 bodov.

Portugalsko: nárast na dohľad

Po období silného rastu na konci minulého roka sú v súčasnosti portugalskí spotrebitelia presvedčení, že prognózovaný ekonomický rast sa konečne stane skutočnosťou. V súlade s týmto vývojom sa ekonomické očakávania v septembri ustálili na hladine 5,7 bodov, čo je druhý raz od tohto júla, čo štúdia zaznamenala pozitívne čísla, a zároveň to je najvyššia hodnota od marca 2000.

Vo svetle tohto optimistického výhľadu pre portugalské hospodárstvo sa aj očakávania v oblasti príjmu kontinuálne zlepšujú. Hoci spotrebitelia zatiaľ priamo neočakávajú nárast miezd, podľa ich názoru pokles v najbližších mesiacoch nebude taký výrazný ako v minulosti. Indikátor bol v septembri na úrovni -10,5 bodov a v júli bol na úrovni -9,9 bodov, čo je najvyššia úroveň od apríla 2010.

Pri neustále nesmierne vysokej nezamestnanosti a stagnujúcich príjmoch prirodzene portugalskí spotrebitelia nejavia ochotu k väčším výdavkom 5 okrem absolútne základných potrieb nakupovaných na každodennej báze. Na úrovni -29,0 bodov je ochota k spotrebe aj naďalej na výrazne nízkej úrovni.

Rakúsko: ozdravenie ekonomiky sa neočakáva

Hoci rakúske hospodárstvo v minulom roku opäť rástlo, spotrebitelia aj naďalej vidia budúci ekonomický vývoj skôr pesimisticky. V treťom štvrťroku daný indikátor poklesol približne o 12 bodov a dostal sa na úroveň -18 bodov, čo je najnižšia hodnota od decembra 2012.

Očakávania v oblasti príjmu takisto mierne poklesli. S hodnotou 1,5 bodu je tento indikátor iba tesne nad dlhodobým priemerom, ktorý sa pohybuje na nule. Nižšia hladina bola naposledy zaznamenaná v júni 2012.

Ochota k spotrebe je jediný z indikátorov, ktorý úspešne vzdoruje celkovému trendu. Počas leta sa tento ukazovateľ zvýšil o 2,6 bodov a v súčasnosti dosahuje 19,8 bodov. V júli však indikátor poklesol na 8,4 bodov.

Česká republika: očakávajú sa dopady rusko-ukrajinskej krízy

Tak ako to platí v prípade takmer všetkých východoeurópskych krajín, aj Česká republika sa borí s problémami prameniacimi z konfrontácie medzi Ruskom a Ukrajinou. Spotrebitelia sú skeptickí a v súlade s touto situáciou klesli ekonomické očakávania na hladinu 16,2 bodov, kým ešte v júni bol daný indikátor na úrovni 35,9 bodov. Napriek tomu si českí spotrebitelia nemyslia, že by rusko-ukrajinská kríza mala negatívny dopad na nezamestnanosť v ich krajine. Naopak, očakávajú, že sa platy budú aj naďalej zvyšovať.

Očakávania v oblasti príjmu síce počas leta mierne poklesli, ale indikátor je ešte stále na veľmi slušnej úrovni a dosahuje 25,0 bodov. Až doposiaľ nemali vysoké očakávania v oblasti príjmu pozitívny vplyv na ochotu k spotrebe, ktorá zostáva nezmenená na úrovni -10,4 bodov.

Poľsko: rusko-ukrajinská kríza spôsobuje neistotu

Napriek dravému rastu boli počas leta poľskí spotrebitelia opäť skeptickí ohľadom vlastných očakávaní v oblasti vývoja hospodárskej situácie Poľska v nasledujúcich mesiacoch. Podobne ako vo väčšine ostatných krajín východnej Európy môžeme tento vývoj pripísať pokračujúcemu konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. Uvalené sankcie tvrdo dopadli na poľské poľnohospodárstvo. Ekonomické očakávania od júna tohto roku, keď dosahovali najvyššiu hladinu od júla 2010, klesli takmer o 12 bodov a indikátor je v súčasnosti na úrovni 5,5 bodov.

Očakávania v oblasti príjmu tiež výrazne klesli. Tento indikátor dosiahol najvyššiu úroveň v júni, kedy sa dostal na úroveň 22,6 bodov, čo predstavovalo najvyššiu hodnotu od marca 2010. V súčasnosti je však 6 s 0,3 bodu len tesne nad dlhodobým priemerom na úrovni nuly. Táto atmosféra má tiež dopad na ochotu k spotrebe, ktorá v poslednom štvrťroku klesla približne o 7 bodov na septembrovú úroveň 3,9 bodov.

Holandsko: ekonomické očakávania sa prepadli

V júni holandskí spotrebitelia ešte stále verili, že si ich ekonomika výrazne polepší. S 34,1 bodmi sa indikátor vyšplhal na najvyššiu úroveň od januára 2000. V posledných mesiacoch však očakávania v oblasti vývoja holandskej ekonomiky prudko spadli o takmer 20 bodov a v septembri bol indikátor len na úrovni 14,3 bodov, čo predstavuje najnižšiu hodnotu od novembra 2013.

V kontexte zhoršujúcej sa ekonomiky sa počas leta prepadli aj očakávania v oblasti príjmu. V súčasnosti sa indikátor nachádza na úrovni -9,0 bodov, kým v auguste bol dokonca na úrovni -11,1 bodov.

Reakcia holandských spotrebiteľov nie je prekvapivá a všeobecná nálada sa prejavuje v neochote k väčším nákupom. Na úrovni -6,4 bodov je ochota k spotrebe ešte stále výrazne pod dlhodobým priemerom, ktorý je na nule. Na druhej strane bol počas letných mesiacov zaznamenaný mierny nárast o necelé 3 body a indikátor je tak na najvyššej úrovni od novembra 2010.

Slovenská republika: očakáva sa ustálené ozdravovanie ekonomiky

Slovenské hospodárstvo zažíva výrazný rast. Spotrebitelia tiež očakávajú, že sa tento trend v najbližších mesiacoch nezmení. Ekonomické očakávania sú v súčasnosti na úrovni 15,5 bodov, čo je o 3,7 bodov menej ako v júni tohto roku.

V súlade s uvedeným vývojom slovenskí spotrebitelia tiež očakávajú nárast príjmov. Indikátor je v súčasnosti na úrovni 20,7 bodov, čo je takmer identická úroveň ako v júni tohto roka.

Na druhej strane sa v poslednem čase ochota k nákupom mierne znížila. Od júna ochota k spotrebe klesla približne o 9 bodov a v súčasnosti je na úrovni 8,3 bodov.

Bulharsko: ekonomické očakávania utrpeli kolaps

Kým v prvom kvartáli roka Bulhari ešte stále očakávali, že sa ich hospodárstvo zotaví, ekonomické očakávania odvtedy prudko spadli. V apríli tohto roka bola zaznamenaná najvyššia hodnota od februára 2011, keď bol indikátor na úrovni 1,4 bodu. Do septembra sa ekonomické očakávania prepadli až na -25,2 bodov. Aj pri porovnaní s júnom sa vývoj nezlepšil a pokles predstavuje 8,2 bodov. Dá sa to pripísať pokračujúcej kríze na východnej Ukrajine a vzájomným sankciám medzi Ruskom a EÚ.

Následkom tohto vývoja výrazne poklesli aj očakávania v oblasti príjmu. Indikátor sa vrátil do čiernych čísel v júli (2 body), ale v septembri 7 sa prudko prepadol na -19,4 bodov.

Nálada Bulharov k nákupom počas leta tiež jednoznačne klesala. V apríli bola ešte na úrovni 21,7 bodov, čo bola najvyššia hodnota od augusta 2009. Medzitým však klesla na -2,5 bodov, čo je najnižšia hodnota od augusta 2012.

Rumuni: postupné očakávanie ekonomického rastu

V roku 2013 zaznamenala rumunská ekonomika nárast vo výške 3,5 %. Nie je však pravdepodobné, že by sa jej podarilo udržať toto tempo rastu aj počas roku 2014. Na druhej strane sú však spotrebitelia čoraz optimistickejší a zdieľajú presvedčenie, že budú v najbližších mesiacoch ťažiť z rastúceho výkonu vlastného hospodárstva. Na úrovni -3,7 bodov sú síce ekonomické očakávania ešte stále v červených číslach, ale od začiatku roka sa neustále zlepšujú.

Očakávania v oblasti príjmu už prekonali dlhodobý priemer na úrovni nuly a v súčasnosti dosahujú 5,3 bodov. Rumunskí spotrebitelia preto čakajú mierny nárast platov. Indikátor dosiahol vrchol v júli (6,5 bodov), čo predstavovalo najvyššiu hodnotu od novembra 2008.

Tento pozitívny vývoj tiež ovplyvnil ochotu k spotrebe, ktorá bola v septembri na úrovni -6,9 bodov, čo v rámci tretieho kvartálu predstavuje nárast o 7 bodov. V medziročnom porovnaní sa indikátor zlepšil o celých 14 bodov.

Pre podrobnejšie informácie: Rolf Bürkl, +49 911 395-3056, konsumklima@gfk.com

O prieskume

Zistenia štúdie GfK Consumer Climate Europe vychádzajú z prieskumu uskutočňovaného v krajinách EÚ v mene Európskej komisie. Každý mesiac na otázky prieskumu odpovedá vzorka približne 40 000 respondentov, ktorí reprezentujú dospelú populáciu 28 členských krajín EÚ.

Indikátory štúdie GfK Consumer Climate Europe sú založené na každomesačných prieskumoch zameraných na spotrebiteľské nálady. Skúmajú všeobecnú hospodársku situáciu v rôznych krajinách a situáciu jednotlivých domácností.

Otázky v štúdii GfK Consumer Climate Europe sú kladené každý mesiac predovšetkým v rámci omnibusových prieskumov. Omnibusový prieskum sa venuje viacerým oblastiam naraz a uskutočňuje sa telefonicky alebo v rámci osobného rozhovoru.

Z celkového mesačného rozsahu 12 otázok je vybraných 5, ktoré zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri skúmaní spotrebiteľskej klímy v rámci štúdie GfK Consumer Climate Europe.

Vybraných päť indikátorov – ekonomické očakávania, očakávania vo vývoji cien, príjmové očakávania, ochota k spotrebe a sklon k šetreniu – je vypočítaných nasledovným spôsobom: Ako základ na výpočet indikátorov sa používajú „čisté súčty“. Podiel spotrebiteľov, ktorí odpovedali kladne (napr. že finančná situácia ich domácnosti sa zlepší (výrazne)), sa odčíta od podielu respondentov, ktorí odpovedali záporne (napr. že finančná situácia ich domácnosti sa zhorší (výrazne)).

V ďalšom kroku sa tento čistý súčet štandardizuje s použitím zavedených štatistických metód a následne sa konvertuje tak, že dlhodobý priemer indikátoru je 0 bodov, aby sa vytvoril teoretický rozsah hodnôt od +100 do – 100 bodov.

Na empirickej báze sa však od roku 1980 ukázalo, že vo všeobecnosti sú realistické hodnoty medzi +60 a -60 bodov. Ak je indikátor kladné číslo, znamená to, že hodnotenie tejto premennej zo strany spotrebiteľov je z hľadiska dlhodobého porovnania nadpriemerné, prípadne naopak, ak hovoríme o zápornom čísle. Štandardizácia uľahčuje porovnanie indikátorov v rôznych krajinách, keďže variácie v správaní pri odpovediach na otázky prieskumu na základe rozdielnych mentalít sú vyvažované, kým základný trend daného indikátora zostáva nezmenený

O spoločnosti GfK Spoločnosť

GfK je dôveryhodným partnerom pri poskytovaní dôležitých informácií o trhu a o spotrebiteľoch, ktoré umožňujú klientom prijímať lepšie rozhodnutia. V spoločnosti GfK kombinujeme prácu a nadšenie viac ako 13 000 expertov na prieskum trhu s 80-ročnými skúsenosťami v oblasti vedeckej práce s dátami. To spoločnosti GfK umožňuje poskytovať životne dôležité globálne informácie kombinované so znalosťou miestnych trhov vo viac ako 100 krajinách celého sveta.

Vďaka inovatívnym technológiám a vedeckému spracovaniu dát dokážeme v spoločnosti GfK transformovať veľké objemy dát na inteligentné a relevantné údaje a umožniť tak našim klientom získať konkurenčný náskok a obohatiť skúsenosti, zážitky a výber svojich spotrebiteľov a zákazníkov.

Podrobnejšie informácie nájdete na našej webovej stránke www.GfK.com, prípadne nás môžete sledovať na Twitteri: https://twitter.com/GfK_en.

Zodpovednosť podľa tlačového zákona GfK SE, Corporate Communications Jan Saeger Nordwestring 101 D-90419 Nürnberg Tel.: +49 911 395-4087 press@gfk.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *