Mladí si najčastejšie požičiavajú na bývanie

Mladí ľudia by si najradšej požičali na auto, no bývanie je napokon v realite dôležitejšie. Vyplynulo to z prieskumu, ktorý pre Prvú stavebnú sporiteľňu tento rok realizovala spoločnosť GfK.

Respondenti prieskumu vo veku od 18 do 29 rokov uvádzali ako najpravdepodobnejší dôvod čerpania spotrebiteľského úveru kúpu automobilu. Tvrdilo to 32 % opýtaných v tejto vekovej kategórii , ktorí zvažujú tento typ úveru. Ako možný dôvod zadlženia ďalej spomínali kúpu bielej techniky (26 %) a bytového zariadenia (22 %). Kúpa nehnuteľnosti alebo rekonštrukcia bývania sa u nich umiestnila na nižších priečkach.

Realita je však iná. Mladí ľudia, ktorí už spotrebiteľský úver čerpali, uviedli ako najčastejší účel použitia požičaných financií rekonštrukciu bývania (41 %) , takže automobil sa ocitol až na druhom mieste. Na ďalších priečkach sa znova umiestnili investície do bývania – kúpa nehnuteľností na treťom a bytové zariadenie na štvrtom mieste.

Zaujímavým faktom je, že mladí ľudia sa neboja vyšších spotrebiteľských úverov. Nad 10 tisíc eur najčastejšie čerpajú práve klienti bánk do 25 rokov.

mladí

Stavebné sporenie – nástroj na financovanie bývania

Stavebné sporenie dnes poskytuje mladým ľuďom všetko ohľadne ich bývania pod jednou strechou. Môžu si sporiť, čerpať stavebný úver či medziúver, alebo si zariadiť domácnosť. V súčasnosti tvoria mladí ľudia do 25 rokov približne 16 % klientov PSS, a. s., a ďalších 30 % sú klienti od 26 do 35 rokov.

Pre stavebné sporenie sa najčastejšie rozhodli na základe odporúčaní svojich rodičov alebo známych. Ako rozhodujúci dôvod na uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení to uviedla až tretina respondentov z tejto vekovej skupiny. Ako druhý najčastejší dôvod uvádzali potrebu riešiť vlastné bývanie (20 %) a tretím najdôležitejším aspektom bola výhodnosť stavebného sporenia (12 %).

* Kvantitatívny prieskum agentúry GfK pre PSS, a. s., bol realizovaný na vzorke 1 200 respondentov vo veku 18 až 65 rokov v máji 2016 formou osobného dopytovania.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *