Prvá stavebná sporiteľna

Detskí pacienti v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici budú môcť na svoju liečbu používať špeciálne zariadenie, tzv. Redcord systém. Nainštalovali ho v telocvični na oddelení Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Jeho zakúpenie finančne podporila Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. Systém umožňuje unikátnu liečebnú metódu a techniku rehabilitačného cvičenia. PSS,Pokračovať v čítaní

Mladí ľudia by si najradšej požičali na auto, no bývanie je napokon v realite dôležitejšie. Vyplynulo to z prieskumu, ktorý pre Prvú stavebnú sporiteľňu tento rok realizovala spoločnosť GfK. Respondenti prieskumu vo veku od 18 do 29 rokov uvádzali ako najpravdepodobnejší dôvod čerpania spotrebiteľského úveru kúpu automobilu. Tvrdilo to 32Pokračovať v čítaní

Segment bývania prežil dobré aj zlé roky. Podpora zo strany štátu niekedy stagnovala, inokedy prežívala rozmach. Sme na začiatku nového volebného obdobia. Vládna garnitúra si stanovila v programovom vyhlásení aj zásadné ciele v bytovej politike. Prvá stavebná sporiteľňa ako banka špecializovaná na oblasť  bývania chce byť mostom spájajúcim vízie vlády soPokračovať v čítaní

Súťaž Najlepšie obnovený bytový dom 2015 už pozná svojich víťazov. Ocenenia odovzdali na medzinárodnom veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA. V tomto ročníku sa o priazeň odbornej poroty, ale aj hlasujúcej verejnosti, uchádzalo 15 bytových domov z celého Slovenska. Prvá stavebná sporiteľňa je spolu so Združením pre podporu obnovy bytových domov a vydavateľstvom odbornýchPokračovať v čítaní

Bratislava 10. september 2015 – Povedali by ste, že sa úroveň vášho bývania počas vášho života nijako výrazne nezmenila? Potom ste na tom rovnako ako vyše polovica Slovákov. Dokazuje to prieskum, ktorý pre Prvú stavebnú sporiteľňu zrealizovala Agentúra sociálnych analýz.  Štandard bývania väčšiny slovenských domácností sa dlhodobo udržiava na rovnakej úrovni.Pokračovať v čítaní

Bratislava 20. júl 2015 – Slováci menia svoje bývanie len veľmi zriedkavo. Väčšina populácie rieši otázku bývania maximálne raz či dvakrát v živote a to zvyčajne v čase, keď sa osamostatňujú alebo si zakladajú rodinu. Vyplynulo to z prieskumu, ktorý pre Prvú stavebnú sporiteľňu zrealizovala Agentúra sociálnych analýz. Preto je priPokračovať v čítaní