Sporivých ľudí je celosvetovo o niečo málo viac ako tých, ktorí si chcú užívať

Bratislava, 10. mája 2015 – V mezinárodnom meradle mierne prevažujú ľudia, ktorí si chcú sporiť na budúcnosť nad tými, ktorí si chcú užívať život. Čísla sú však veľmi vyrovnané.

Spoločnosť GfK sa viac ako 27 tisíc užívateľov internetu z 22 krajín pýtala, nakoľko súhlasia alebo nesúhlasia s nasledujúcim výrokom: „Teraz si chcem užívať život. Sporením a investíciami sa budem zaoberať neskôr.“

Súhlas s týmto prístupom vyjadrila tretina (34 percent) svetových online spotrebiteľov, pričom 12 percent súhlasilo úplne a 22 percent do určitej miery. Respondentov, ktorí sa k tomuto výroku stavajú záporne, je o niečo viac – konkrétne 38 percent, z toho 14 percent úplne nesúhlasí a 24 percent skôr nesúhlasí. Ďalšia štvrtina (25 percent) zaujala neutrálny postoj, keď nevyjadrila súhlas ani nesúhlas

Ako stoja v tejto otázke Česi, či si chcú teraz užívať, sporiť a investovať až neskôr?

Ak sa pozrieme na českú populáciu, 18 percent Čechov súhlasí s výrokom: „Užívať si život teraz a sporiť a investovať až neskôr.“ Naopak záporne odpovedalo 49 percent ľudí žijúcich v ČR a 30 percent Čechov sa k tomuto výroku stavia neutrálne.

Ženy sú sporivejšie, u mužov je pomer veľmi vyrovnaný

Hoci tretina (33 percent) žien z celého sveta sa stotožňuje s názorom, že si teraz chce užívať a finančné zaistenie riešiť až neskôr, počet nesúhlasiacich respondentiek bol výrazne vyšší, a síce 40 percent. U mužov sú výsledky vyrovnanejšie – 36 percent s tvrdením súhlasí, zatiaľ čo 35 vyjadrilo nesúhlas.

Českých žen, ktoré sa postavili k tomuto výroku negatívne, bolo o veľa  viac než vo svete, a to 53 percent. Kladne sa k výroku užívať si a sporiť neskôr, stavalo iba 15 percent žien. Podobný výsledok mali aj českí muži, ktorí odpovedali negatívne v 46 percentách a svoj kladný súhlas dalo 20 percent z nich.

Medzi dvadsaťročnými je viac pôžitkárov ako medzi tínedžermi

Medzi online spotrebiteľmi vo veku 20-29 rokov je zo všetkých vekových skupín najviac respondentov, ktorí si chcú teraz užívať s tým, že sporením sa budú zaoberať až neskôr. Ďalšie dve priečky potom patria násťročným vo veku 15-19 rokov s 37 percentami a ľuďom vo veku 30-39 rokov, ktorí iba tesne zaostávajú s 36 percentami. S tvrdením, že si chú užívať v súčasnosti, súhlasí tiež štvrtina (26 percent) osôb vo vekovej kategórii 50-59 a 60+.

Počet tých, ktorí naopak, radšej sporia, sa pomerne stabilne zvyšuje s rastúcim vekom. Najnižšia hodnota bola zistená u tínedžerov a respondentov vo veku 20-29 (rovnako po 34 percent), najvyššia naopak u osôb vo vekovej kategórii 50-59 rokov (43 percent) a seniorov nad 60 rokov (42 percent).

Hongkong je jedinou krajinou, kde sa väčšina prikláňa k sporeniu

Hongkong je jedinou krajinou z prieskumu, v ktorej viac ako polovica internetovej populácie preferuje sporenie. Až 54 percent obyvateľov Hongkongu nesúhlasí s tvrdením, že si momentálne chcú užívať život a nechať starosti so sporením a investíciami až na neskôr. Na druhom mieste je Česká republika so 49 percentami, na treťom Brazília so 45 percentami.

Vďaka týmto zisteniam si môžu poskytovatelia finančných služieb urobiť ucelenú predstavu o tom, aký je s ohľadom na jednotlivé krajiny, vekové kategórie a pohlavie záujem o sporiace a investičné produkty, alebo naopak o produkty zamerané skôr na tých, ktorí žijú súčasnosťou, teda napríklad sporiace účty s okamžitým prístupom k peniazom.

Úplné výsledky zo všetkých 22 krajín sú k dispozicii na stránke: www.gfk.com/global-studies/global-study-overview/

O spoločnosti GfK

Spoločnosť GfK je dôveryhodným partnerom pri poskytovaní dôležitých informácií o trhu a o spotrebiteľoch, ktoré umožňujú klientom prijímať lepšie rozhodnutia. Spoločnosť GfK má dlhoročné skúsenosti v zbere a vyhodnocovaní dát. V GfK kombinujeme globálne poznatky viac ako 13 000 expertov s analýzami miestnych trhov vo viac ako 100 krajinách celého sveta. Vďaka inovatívnym technológiám a vedeckému spracovaniu dát dokážeme v spoločnosti GfK transformovať „big data” na inteligentné a relevantné údaje a umožniť tak našim klientom získať konkurenčný náskok a obohatiť skúsenosti, zážitky a výber svojich spotrebiteľov a zákazníkov.

Podrobnejšie informácie nájdete na našej webovej stránke www.GfK.com, prípadne nás môžete sledovať na Twitteri: https://twitter.com/GfK_en.

 

Stiahnuť (PDF)

Porovnanie krajín

Porovnanie krajín

Medzinárodný súhlas alebo nesúhlas s tvrdením  užívam si život dnes a nemám strach o sporenie na neskôr
Medzinárodný priemer

Medzinárodný priemer

Medzinárodný súhlas alebo nesúhlas s tvrdením  užívam si život dnes a nemám strach o sporenie na neskôr
Informácie o štúdií
Spoločnosť GfK realizovala prieskum online medzi 27 000 respondentmi z 22 krajín staršími ako 15 rokov. Terénny výskum bol dokončený v júni 2015 a dáta boli spracované tak, aby výsledné vážené hodnoty zodpovedali demografickému zloženiu online populácie staršej ako 15 rokov na jednotlivých trhoch. Do prieskumu boli zaradené nasledujúce krajiny: Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Česká republika, Čína, Francúzsko, Holandsko, Hongkong, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Mexiko, Nemecko, Poľsko, Rusko, Španielsko, Švédsko, Taliansko , Turecko, USA a Veľká Británia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *