Tretina ľudí sa neustále obáva o svoju bezpečnosť

Takmer tretina (32 percent) internetovej populácie z 21 krajín jednoznačne súhlasí[1] s tvrdením, že má neustále strach o svoju bezpečnosť. Naopak, iba desať percent respondentov tvrdí[1], že obavy nemá.

Spoločnosť GfK požiadala cez internet  25 000 spotrebiteľov, aby na sedembodovej stupnici vybrali, do akej miery súhlasia s výrokom „Mám neustále  obavy o svoju bezpečnost“. Na základe vyhodnotenia počtu odpovedí uvádzajúcich prvé dve možnosti (súhlas) alebo posledné dve možnosti (nesúhlas) môžu firmy zistitť, v akých krajinách a spotrebiteľských segmentech panujú  najväčšie obavy o bezpečnost. To im umožňuje identifikovať obchodné príležitosti a pripraviť ponuky, ktoré zohľadňujú špecifické potreby jednotlivých trhov.

Najväčšie obavy panujú v latinskoamerických krajinách, Turecku a Rusku

V Brazílii a Turecku vybrala prvé dve možnosti vyjadrujúce súhlas viac ako polovica respondentov, ktorí sa neustále obávajú o svoju bezpečnost. V Brazílii ide o 64 percent online spotrebiteľov a v Turecku o 54 percent. Iba mierne zaostáva Mexiko so 48 percentami, Argentína so 43 percentami a Rusko so 42 percentami.

V prípade latinskoamerických krajín a Ruska súvisia čísla s vyššou mierou násilnej trestnej činnosti a početnosti vrážd, zatiaľ čo v Turecku sú obavy pravdepodobne z dôsledku pociťovaného rizika teroristických útokov.

Najbezpečnejšie sa cítia Švédi, Nemci a Holanďania

Vo Švédsku, Nemecku a Holandsku je naopak najvyššie percento spotrebiteľov, ktorí výrazne nesúhlasia s tvrdením, že by mali neustále obavy o svoju bezpečnost, čo svedčí o vysokom pocite bezpečnosti v týchto krajinách. Pokiaľ sa pozrieme na konkrétne čísla, vyjadrilo nesúhlas s výrokom presne 30 percent Švédov, za nimi nasledujú Nemci a Holanďania zhodne s 22 percentami.

Vo Švédsku sa cítia bezpečne predovšetkým muži. O svou bezpečnosť nemá strach tretina (34 percent) z nich, v porovnaní s jednou štvrtinou (26 percentami) žien. V Nemecku a Holandsku je rozloženie vyváženejšie.  Obavy nemá 24 percent Nemcov a 20 percent Nemiek, v Holandsku zase 23 percent mužov a 21 percent žien.

Nie vždy platí, že ženy sa strachujú viac ako muži

V celosvetovom meradle ženy uvádzajú o niečo viac ako muži, že majú neustále obavy o svoju bezpečnosť. Konkrétne sa tak vyjadrilo 34 percent žien v proovnaní s 30 percentami mužov, rozdiel je teda iba štvorpercentný.

Z hľadiska jednotlivých krajín sú najväčšie genderové rozdiely badateľné v Turecku, Rusku a Španielsku, kde má o svoju bezpečnost strach vždy o 12 percent viac žien ako mužov.

V Hongkongu, Belgicku a Holandsku sa ale naopak o niečo viac obávajú muži. V Honkongu s tvrdením výrazne súhlasí  39 percent mužov (o tri percentá viac ako u žien), v Belgicku potom 18 percent (o jedno percento viac) a v Holandsku 11 percent  (o štyri percentá viac).

Vek nemá na obavy o bezpečnosť príliš vplyv

S výrokom, že majú neustále obavy o svoju bezpečnosť, sa najčastejšie stotožňujú respondeti spadajúci do vekovej kategórie 20-29 a 30-39 rokov, pričom v oboch prípadoch ide zhodne o jednu tretinu (33 percent). Rozdiel oproti ostatným vekovým skupinám je však minimálny. O svoju bezpečnosť sa neustále obáva aj 32 percent osôb vo veku 40-49 a 31 percent seniorov nad 60 rokov. Nasledujú tínedžeri (15-19 rokov) s 30 percentami  a nakoniec ľudia vo vekovej kategórii 50-59 s 29 percentami.

Medzinárodný priemer medzi 21 krajinami

Porovnanie 21 krajín

Otázka položené v prieskume znela: „Na tejto stupnici, kde 1 znamená ‚úplný nesúhlas‘ a 7 znamená ‚úplný súhlas‘ vyberte, do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcim tvrdením: ‚Mám neustále obavy o svoju bezpečnosť.‘“
Spoločnosť GfK realizovala online prieskum medzi 25 000 respondentmi z 21 krajín starších ako 15 rokov. Terénny prieskum bol dokončený v júni 2015 a dáta boli spracované tak, aby výsledné vážené hodnoty zodpovedali demografickému zloženiu online populácie staršej ako 15 rokov na jednotlivých trhoch. Do prieskumu boli zaradené nasledujúce krajiny: Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Česká republika, Čína, Francúzsko, Holandsko, Hongkong, Južná Kórea, Kanada, Mexiko, Nemecko, Poľsko, Rusko, Španiesko, Švédsko, Taliansko, Turecko, USA a Veľká Británia.

 [1] Posledné dve a prvé dve možnosti na sedembodovej stupnici, kde 1 znamená „úplný nesúhlas“ a 7 značí „úplný súhlas“

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *