Samosprávy venujú pozornosť eurofondom

Samosprávy pri eurofondoch zvyšujú informačné zázemie. Dokazujú to výsledky nedávneho prieskumu, ktorý dokazuje, že mestá a obce využívajú rôzne formy získania informácií o výzvach v rámci eurofondov.

Prieskum Združenia miest a obcí Slovenska realizovaný od 19. novembra 2015 do 8. decembra 2015 na vzorke 284 miest a obcí vybraných náhodným spôsobom, ktoré celkovo obýva 386 936 obyvateľov uviedlo, že eurofondom venujú výraznú pozornosť. Na otázku „Disponuje mesto/obec zamestnancom, prípadne zamestnancami, ktorí sú zodpovední za sledovanie výziev v rámci eurofondov?“ uviedlo 18, 1 %, že takýmto zamestnancom disponujú. Avšak každá samospráva nemá možnosti na to, aby dokázala vyčleniť svojho pracovníka na tento účel. Preto 64 % respondentov uviedlo, že spolupracujú s organizáciou, ktorá pravidelne poskytuje prehľad o aktuálnych či pripravovaných výzvach na predpokladanie projektov z fondov Európskej únie. Ďalších 34, 6 % samospráv uviedlo, že so žiadnou organizáciou nespolupracujú a 1, 4 % odpovedalo v duchu, že ich sa to netýka, nakoľko sa neuchádzajú o eurofondy.

Mestá a obce, ktoré majú možnosť získavať financie z fondov Európskej únie, majú vytvorené mechanizmy na získavanie informácií o aktuálnych a pripravovaných výzvach, čo im umožňuje v prípade potreby pružne reagovať a uchádzať sa o tieto finančné prostriedky.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *