Detské ihriská sú v rukách samospráv

Bratislava 8. februára 2016 – Pohľad do kalendára nás utvrdzuje v tom, že ešte stále je zima. Počasie však umožňuje deťom hry a zábavu na vonkajších detských ihriskách a športových zariadeniach. Mestá a obce sú ich najväčším správcom.  

Z prieskumu, ktorý realizovalo Združenie miest a obcí Slovenska v jeseni, na otázku „Máte na území mesta/obce verejné detské ihriská, pieskoviská a športoviská?“ uviedlo 79, 5 % respondentov, že ich majú na svojom území. Čo sa týka správy týchto ihrísk a zariadení, vo vlastnej réžii ich spravuje 94, 5 % samospráv, pričom ďalších 4, 7 % spravuje verejné detské ihriská, pieskoviská a športoviská organizáciou zriadenou mestom/obcou. Iba 0, 9 % samospráv uviedlo, že ich správa je v rukách zmluvného partnera na základe verejného obstarávania.

Mestá a obce majú v oblasti správy detských ihrísk, pieskovísk a športovísk viaceré povinnosti, s ktorými sa spájajú aj nemalé finančné výdavky vynakladané na zabezpečenie servisu, bezpečnosti hracích prvkov, pravidelných hygienických opatrení a celkovej technickej správy. Podmienky ich prevádzky, ako aj povinnosti návštevníkov definujú napríklad v prevádzkovom poriadku detských verejných ihrísk, ktorý tiež pojednáva  o právach a povinnostiach správcu, upravuje prevádzkovú dobu a prevádzkový režim, ďalej zásady inštalácie, kontroly a údržby zariadení detských ihrísk, či práva a povinnosti dozoru nad deťmi, ako aj požiadavky na čistenie a udržiavanie pieskoviska, zásady bezpečnosti osôb a zodpovednosť za spôsobené škody a úrazy.

Prieskum bol realizovaný v rámci Národného projektu ZMOS „Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy“ v čase od 29. októbra 2015 do 9. novembra 2015 na vzorke 296 samospráv, v ktorých žije 493 696 obyvateľov.

Michal Kaliňák
hovorca ZMOS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *