Zimná služba v mestách a obciach

Mestá a obce sa pripravujú na zimnú údržbu ciest, chodníkov a verejných priestranstiev. Reagujú tak nielen na zákonné povinnosti, ale sledujú tiež ochranu zdravia a majetku.  

Mnohé samosprávy prichádzajú do zimného obdobia s prijatým operačným plánom zimnej údržby, ktorého súčasťou je definovanie jej rozsahu a presné vymedzenie úloh. Niektoré samosprávy už teraz na svojich web stránkach informujú o pláne zimnej údržby a rovnako o telefonickom dispečingu, na ktorom je možné sa informovať o postupne prác pri zabezpečovaní zjazdnosti a schodnosti ciest, chodníkov a verejných priestranstiev počas zimy.

Mestá a obce v zmysle zákona o obecnom zriadení okrem iného zabezpečujú údržbu a správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, zabezpečujú verejnoprospešné služby a tiež majú povinnosť chrániť životné prostredie. Na to reagujú prípravou na zimnú sezónu tak, aby zabezpečovali zjazdnosť svojich ciest, miestnych komunikácií a schodnosť chodníkov na svojom území.

V príslušnom všeobecne záväznom nariadení upravujú podmienky zimnej údržby, ktoré sa týkajú nielen samosprávy, ale aj iných vlastníkov ciest a komunikácií vrátane povinností obyvateľov. Spomínané všeobecne záväzné nariadenia definujú napríklad povinnosti osôb odstrániť sneh, ľad a námrazu, tak, aby sa predchádzalo vytváraniu závad v schodnosti chodníkov. Mestá a obce pritom prihliadajú na environmentálne aspekty, a to napríklad tým, že materiál na posyp ciest a chodníkov musí byť priaznivý voči životnému prostrediu.

Združenie miest a obcí Slovenska v jeseni tohto roka realizovalo prieskum, ktorý sa okrem iného týkal prístupu samospráv k zabezpečovaniu zimnej údržby. Z prieskumu realizovaného na prieskumnej vzorke 304 samospráv, ktorá zahŕňa 525234 obyvateľov, vyplýva, že 78, 6 % miest a obcí zabezpečuje zimnú údržbu ciest, chodníkov a verejných priestranstiev vo vlastnej réžii, 11, 8 % samospráv zabezpečuje mestskou firmou, 6, 6 % zmluvným partnerom na základe verejného obstarávania a zvyšné samosprávy inou formou podľa vlastného uváženia.

Prieskum bol realizovaný v rámci Národného projektu ZMOS: „Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy.“ Tento prieskum poukazuje na rôznosť prístupu samospráv k zabezpečovaniu zimnej údržby, pričom si uvedomujú, že je dôležité ju realizovať v požadovanej kvalite a rozsahu, a to s prihliadnutím na čo najefektívnejšie dopady na samotný rozpočet.

Michal Kaliňák
hovorca ZMOS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *