zimná údržba

Hlavným cieľom Operačného plánu zimnej údržby je efektívna príprava a realizácia cestárskych prác na miestnych komunikáciách počas zimného obdobia. Zimná údržba (ZÚ) sa oficiálne začala dňa 1.11.2016 a končí sa v zmysle operačného programu, schválenom Mestským zastupiteľstvom, dňa 31.3.2017. „V zmysle OP ZÚ 2016/2017 plánujme nasadiť  celkovo 26 mechanizmov,  plus tri máme  ako rezervu. V rámciPokračovať v čítaní

V rámci nočnej služby pracovalo na uliciach spolu 15 veľkých sypačov a 5 malých mechanizmov na odhŕňanie snehu a posyp ciest. V službe bolo nasadených 20 vodičov a ďalších 8 v domácej pohotovosti. V meste aj v okolí sa vyhradené úseky komunikácii posypávali zmiešaným alebo chemickým posypom. Počas výkonu nočných a ranných prácPokračovať v čítaní

Mestá a obce sa pripravujú na zimnú údržbu ciest, chodníkov a verejných priestranstiev. Reagujú tak nielen na zákonné povinnosti, ale sledujú tiež ochranu zdravia a majetku.   Mnohé samosprávy prichádzajú do zimného obdobia s prijatým operačným plánom zimnej údržby, ktorého súčasťou je definovanie jej rozsahu a presné vymedzenie úloh. Niektoré samosprávy už teraz na svojichPokračovať v čítaní

KOSIT a.s začal so zberom posypového materiálu koncom 9.týždňa. Tieto práce zvyčajne realizujeme 8 až 10 týždňov v závislosti od jeho množstva a samozrejme od vývoja počasia. V prípade výrazného ochladenia KOSIT práce pozastavuje. Na výkon tejto služby (ručné a technické čistenie) je spracovaný harmonogram, ktorý vopred odsúhlasuje Mesto Košice.Pokračovať v čítaní