KOSIT  je dobre  pripravený aj na zimnú kalamitu.

Hlavným cieľom Operačného plánu zimnej údržby je efektívna príprava a realizácia cestárskych prác na miestnych komunikáciách počas zimného obdobia. Zimná údržba (ZÚ) sa oficiálne začala dňa 1.11.2016 a končí sa v zmysle operačného programu, schválenom Mestským zastupiteľstvom, dňa 31.3.2017.

V zmysle OP ZÚ 2016/2017 plánujme nasadiť  celkovo 26 mechanizmov,  plus tri máme  ako rezervu. V rámci obnovy vozového parku sme sa sústredili aj na zimnú údržbu, aby sme boli schopní čo najlepšie a najrýchlejšie čeliť poveternostným podmienkam a zabezpečiť najprofesionálnejšie naše služby . Zakúpili sme preto  dva nové tzv. veľké sypače značky  Mercedes v celkovej hodnote  cca 337 000  €, plus jeden tzv. malý sypač-zametač TREMO v hodnote cca 137 000,-€,“ informoval Ing. Marián Christenko, generálny riaditeľ.

Oproti minulým rokom zmenil KOSIT svoju personálnu politiku, tento krát nevyužil ponuky brigádnických centier, či agentúr. Najvhodnejší pracovníci na ručné čistenie alebo pozíciu vodičov sa hľadali   už od septembra a celkovo je už  pripravených cca 160 ľudí, ktorí sú vyčlenení pre potreby ZÚ. „Minuloročná ZÚ bola vykonávaná v zmysle operačného plánu a požiadaviek MMK  bez výhrad.  Posledné zimy sú miernejšie . Máme jasne zadefinované, ktoré úseky ideme posypávať ako prvé, ktoré majú nižšiu prioritu a ktoré sa dočisťujú ako posledné, “ vysvetľuje postup prác Ing.  Michal Hrabovský, riaditeľ divízie služieb.

KOSIT  vzhľadom na svoje  skúsenosti,  nastavil procesy a činnosť tak, aby efektívne čelil prípadným nepredvídaným okolnostiam ako sú napr. kalamity. „V prípade  kalamity sa bude postupovať v zmysle OP ZÚ 2016/2017, kde je presne určené, ako postupovať, kto zabezpečí aký typ a druh techniky, koho kontaktovať a pod. Čo sa týka najkritickejších  úsekov, je to individuálne, záleží na počasí, či sa tvoria snehové jazyky, aký silný je vietor. Veľmi zaváži aj  dostupnosť preto by sme radi požiadali všetkých vodičov aby parkovali zodpovedne,“ apeluje M. Hrabovský.

V súvislosti so začiatkom zimnej sezóny očakávame aj väčší počet telefonátov na bezplatnú zelenú linku spoločnosti. „S akýmkoľvek podnetom sa môže občan  obrátiť na naše bezplatné číslo 0800156748. Úzko spolupracujeme aj s hlavným dispečingom MMK.  Našim cieľom je zabezpečiť prejazdnosť ciest a bezpečnosť chodníkov v čo najreálnejšom čase, tak aby sme predchádzali dopravným nehodám a zimným úrazom chodcov“, ozrejmuje postup komunikácie  M. Hrabovský.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *