KOSIT odpratáva zimný posyp z vozoviek

KOSIT už desať dní vykonáva pozber zimného posypového materiálu. Na výkon tejto služby (ručné a technické čistenie) je spracovaný harmonogram, ktorý vopred odsúhlasuje Mesto Košice. Práce na celom území mesta spolu s dispečingom KOSIT-u koordinuje Referát dopravy MMK .

Posypový materiál začali pracovníci upratovať najskôr na hlavných križovatkách, nasledujú  vozovky kde premáva MHD končiac bočnými komunikáciami (vozovky, chodníky a parkoviská).

Zimná údržba podľa Plánu zimnej údržby bude trvať do 13.týždňa, teda do 31.03.2016. KOSIT využíva mechanizmy a zamestnancov zaradených na ručné čistenie. „ Na tento výkon je štandardne nasadených 25 zametačov a dva stroje. Naše zametače boli doposiaľ využívané zväčša počas dňa, kedy teploty vystúpili nad 5stupňov. Dážď, silný vietor a nízke teploty obmedzujú činnosť pri strojnom zametaní,“ informuje Michal Hrabovský, riaditeľ divízie služieb.

Na frekventovaných úsekoch žiadame vodičov o zvýšenie pozornosti nakoľko sa na vozovke vykonávajú práce“, dodal Michal Hrabovský.

Posyp komunikácií sa vykonáva za účelom zabezpečenia zjazdnosti komunikácií. O tom, aký druh posypu bol vykonaný rozhoduje službukonajúci dispečer.

Posyp komunikácií sme realizovali až po odhrnutí čerstvo napadnutého snehu, pri vrstve ujazdeného snehu, pri poľadovici, prednostne na vozovkách a chodníkoch v kopcoch, križovatkách a zvlášť nebezpečných úsekoch. Ako inertný materiál sa podľa poveternostných podmienok používala hlavne drva frakcie 4 – 8 mm, a ako chemický materiál priemyselná soľ“, vysvetľuje Hrabovský.

KOSIT a.s. odváža vyzbieraný materiál na recykláciu do spoločnostiENVIRONCENTRUM, s.r.o. Tento materiál sa ďalej nepoužíva na posyp komunikácií počas zimnej údržby.

KOSIT a.s.

KOSIT a.s. je moderná akciová spoločnosť, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 2001. Poskytuje komplexné služby na profesionálnej úrovni v oblasti odpadového hospodárstva. Patrí medzi päť najvýznamnejších spoločností na Slovensku zaoberajúcich sa týmto náročným a spoločensky veľmi citlivým priemyselným odvetvím.

V súčasnosti spoločnosť KOSIT a.s. poskytuje služby pre približne 260 000 obyvateľov východného Slovenska a pre okolo 500 podnikateľských subjektov. Ročne nakladá s vyše 80 000 tonami odpadu. Spoločnosť zamestnáva viac ako 400 pracovníkov. Pri riadení svojich procesov už niekoľko rokov používa systém riadenia kvality a vlastní certifikáty riadenia kvality ISO 9001, 1400 a OHSAS 18001.KOSIT využíva profesionalitu a skúsenosti nadobudnuté na medzinárodnej úrovni, ktoré šíri ďalej a tak napomáha ekonomickému a spoločenskému rastu v oblasti mesta Košice a východného Slovenska.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *