Združenie miest a obcí

Združenie miest a obcí podpisom prehlásenia oficiálne vstúpilo do spolupráce s neziskovou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre spätný zber pneumatík. Spoluprácou sa hlásia k snahe zvýšenia percenta spätného zberu pneumatík s ohľadom na rozsah svojich členov. ZMOS aj ELTMA intenzívne vnímajú niektoré problémy v oblasti spätného zberu odpadových pneumatík na Slovensku, spojené najmä s výkladom a aplikáciou príslušnejPokračovať v čítaní

Samosprávy pri eurofondoch zvyšujú informačné zázemie. Dokazujú to výsledky nedávneho prieskumu, ktorý dokazuje, že mestá a obce využívajú rôzne formy získania informácií o výzvach v rámci eurofondov. Prieskum Združenia miest a obcí Slovenska realizovaný od 19. novembra 2015 do 8. decembra 2015 na vzorke 284 miest a obcí vybraných náhodným spôsobom, ktoré celkovo obývaPokračovať v čítaní

Mestá a obce už môžu opätovne určovať podmienky na používanie pyrotechniky na svojom území alebo v jej časti. Je na zastupiteľstvách, akým spôsobom budú regulovať používanie zábavnej pyrotechniky.    Túto právomoc im prinavrátil zákon o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe schválený v lete. V prvom rade však platí, že pyrotechnickýPokračovať v čítaní

Bratislava 10. december 2015 – Vianočné stromčeky nenahraditeľným spôsobom umocňujú príjemnú sviatočnú atmosféru. Kým cez sviatky potešia, po nich môžu poslúžiť. Živé stromčeky sa môžu premeniť na skrmovanie zvierat, alebo napríklad na kompost. Nedávne prieskumy ZMOS zisťovali aj to, koľko samospráv prevádzkuje zberné dvory a akým spôsobom zabezpečujú zber, zvoz a likvidáciouPokračovať v čítaní

Verejné osvetlenie občania vnímajú ako samozrejmosť. V skutočnosti je to služba, ktorej prevádzka stojí mestá a obce nemalé finančné prostriedky a pri pohľade na mnohé úlohy je veľmi dôležitá. Verejné osvetlenie napríklad pomáha chodcom, cyklistom a vodičom, ale aj   samotnej ochrane majetku. Ak k tomuto prirátame ešte to, že stĺpy verejného osvetlenia slúžia aj ako navigačnéPokračovať v čítaní

Bratislava 6. október 2015 – Združenie miest a obcí v priebehu leta spracovalo takmer tri desiatky odborných publikácií – metodických materiálov, ktoré sa venujú 15rôznym oblastiam činnosti miestnej územnej samosprávy. Sú vhodným návodom pre prácu volených predstaviteľov, ako aj odborných zamestnancov miest a obcí. Publikácie, ktoré sú podpornými odbornými materiálmi mapujú pomerne širokúPokračovať v čítaní