samospráva

Bratislava 26. október 2016 – Štrbské Pleso bude vo štvrtok domovom dvoch atraktívnych samosprávnych podujatí. Jedno sa týka elektronickej komunikácie a druhým bude vyhodnotenie detskej výtvarnej súťaže.    Vo štvrtok 27. októbra 2016 organizuje Združenie miest a obcí Slovenska odbornú konferenciu „Elektronické služby pre obce a mestá.“ Podujatie je venované komplexnému prehľadu elektronickýchPokračovať v čítaní

Bratislava 25. február 2016 – Napriek tomu, že komunálna legislatíva iba jednou vetou upravuje zhromaždenie obyvateľov obce, viac ako 52 % samospráv za ostatných desať rokov uplatnilo tento spôsob spolurozhodovania. Zákon o obecnom zriadení uvádza, že obecné zastupiteľstvo môže na prerokovanie obecných vecí zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti. NapriekPokračovať v čítaní

Bratislava 8. februára 2016 – Pohľad do kalendára nás utvrdzuje v tom, že ešte stále je zima. Počasie však umožňuje deťom hry a zábavu na vonkajších detských ihriskách a športových zariadeniach. Mestá a obce sú ich najväčším správcom.   Z prieskumu, ktorý realizovalo Združenie miest a obcí Slovenska v jeseni, na otázku „Máte na území mesta/obce verejnéPokračovať v čítaní

Združenie miest a obcí Slovenska na svojej web stránke sprístupnilo interaktívnu mapu svojich členov. Jej pridaná hodnota je okrem iného aj v tom, že ponúka rôzne informácie o konkrétnych samosprávach.   Interaktívna mapa má vďaka viacerým informáciám o členských mestách, obciach a mestských častiach výraznú výpovednú hodnotu. Po kliknutí na konkrétne regionálne združenie ZMOS, ktorýchPokračovať v čítaní

Bratislava 6. október 2015 – Združenie miest a obcí v priebehu leta spracovalo takmer tri desiatky odborných publikácií – metodických materiálov, ktoré sa venujú 15rôznym oblastiam činnosti miestnej územnej samosprávy. Sú vhodným návodom pre prácu volených predstaviteľov, ako aj odborných zamestnancov miest a obcí. Publikácie, ktoré sú podpornými odbornými materiálmi mapujú pomerne širokúPokračovať v čítaní