Radšej zhromaždenie obyvateľov ako miestne referendum

Bratislava 25. február 2016 – Napriek tomu, že komunálna legislatíva iba jednou vetou upravuje zhromaždenie obyvateľov obce, viac ako 52 % samospráv za ostatných desať rokov uplatnilo tento spôsob spolurozhodovania.

Zákon o obecnom zriadení uvádza, že obecné zastupiteľstvo môže na prerokovanie obecných vecí zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti. Napriek tomu, že v zákone je tento inštitút upravený len jednou vetou a je vecou samosprávy, či ho bude využívať  a akým spôsobom ho upraví, nedávny prieskum Združenia miest a obcí Slovenska poukazuje na záujem samospráv o jeho využívanie a tiež prichádzajúci trend v snahe samospráv o zavedenie vlastných pravidiel na vykonávanie zhromaždenia obyvateľov obce. Zhromaždenie obyvateľov obce je spôsob prerokovania vecí verejných, ktorého podmienky si môže každá obec určiť vo svojom dokumente, a to podľa vlastného uváženia. V porovnaní s miestnym referendom ide o neformálnejšiu a finančne i organizačne menej náročnú formu spolurozhodovania. Z prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska, realizovaného v jeseni minulého roka na vzorke 202 respondentov, ktorá zahŕňa 341 304 obyvateľov, vyplýva, že 52, 2 % respondentov za ostatných desať rokov realizovalo zhromaždenie obyvateľov obce, pričom 14, 8 % samospráv zaradených do prieskumu uviedlo, že majú schválené všeobecne záväzné nariadenie, zásady, prípadne iný dokument, v ktorom sa upravujú podmienky na vykonávanie zhromaždenia obyvateľov obce a ďalších 44, 6 % pripravuje dokument, v ktorom upraví spôsob organizovania zhromaždenia obyvateľov obce. Z prieskumu vyplýva, že výsledok zhromaždenia obyvateľov obce bol akceptovaný zastupiteľstvom v prípade 81, 7 % obecných zastupiteľstiev, pričom 15, 4 % respondentov uviedlo, že výsledok zhromaždenia bol zastupiteľstvom akceptovaný čiastočne a len 2, 7 % samospráv neakceptovalo závery zhromaždenia obyvateľov obce. Na otázku: „Ak ste organizovali zhromaždenie obyvateľov obce, konalo sa na jej celom území alebo vo výbore mestskej časti, prípadne vo vybranej lokalite?“ odpovedalo 93, 3 % respondentov, že zhromaždenie organizovali na území celej obce, 4, 8 % vo vybranej lokalite a 1, 9 % na území mestskej časti.

Zhromaždenie obyvateľov obce je v porovnaní s miestnym referendom, ktoré podľa iného prieskumu za desať rokov organizovalo 7, 1 % samospráv výraznejšie využívané. To znamená, že samosprávy majú omnoho väčší záujem a priestor na aktívnu spoluúčasť obyvateľov na správe vecí verejných v medzivolebnom období práve takýmto spôsobom. V porovnaní s obecným referendom je tiež možné konštatovať, že obce sú viac naklonené organizovaniu zhromaždenia obyvateľov, ktoré je finančne, organizačne a technicky menej náročná forma občianskej participácie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *