práca (Page 4)

Marketing, žurnalistika, cestovný ruch i ľudské zdroje sú podľa informácií zo životopisov uchádzačov o prácu v databázeProfesia.sk oblasťou, kde ľudia najčastejšie striedajú prácu. V roku 2015 zmenilo aspoň raz zamestnávateľa 16 % ľudí pracujúcich v týchto oblastiach. Takmer 1 500 ľudí z portálu Profesia.sk zmenilo prácu v roku 2015 dvakrát Spomedzi ľudí, ktorí si počas roka 2015 vytvorili naPokračovať v čítaní

Bratislava, 16. júna 2015 – Slovak Business Agency (SBA) mapovala prostredníctvom projektu Zlepšenie podmienok na trhu práce a podnikania štátnych príslušníkov tretích krajín podnikateľské prostredie a podmienky na podnikanie, ktoré štátni príslušníci tretích krajín majú na Slovensku. Hlavným cieľom projektu bolo identifikovať bariéry a navrhnúť opatrenia na elimináciu bariér vPokračovať v čítaní

08. jún 2015 – Priemerný očakávaný plat absolventov vysokých škôl uvádzaný v ich životopisoch, keď vstupujú na trh práce, je 926 eur mesačne. Najvyššie platové očakávania majú absolventi Slovenskej technickej univerzity, Fakulta informatiky a informačných technológií, najnižšie absolventi fakúlt humanitného zamerania a z východného Slovenska.   Absolventi vysokých škôl, ktorí siPokračovať v čítaní

18. máj 2015 – Priemerný nástupný plat na Slovensku je podľa prieskumu Platy.sk 756 eur mesačne. Po roku praxe stúpne v priemere plat o desatinu. Najvýraznejší nárast platov zažije človek po odpracovaní 3 až 5 rokov. Existujú však pozície, ktorým prax v raste platu nepomôže.   Podľa platového prieskumu Platy.sk je priemernýPokračovať v čítaní

Ktoré pozície sa Vám vybavia, keď sa zamyslíte nad úlohou matky? Najčastejšie ľudia uvádzajú, že matky musia byť učiteľkami, psychologičkami alebo animátorkami voľného času.  Do prieskumu Profesie s otázkou Ktoré tri pozície sa Vám vybavia, keď sa zamyslíte nad úlohou matky? sa zapojilo 4 483 respondentov. Najčastejšie uvádzali pozície učiteľka, psychologička, animátorkaPokračovať v čítaní

Podľa čoho ste sa rozhodovali, čím chcete byť? Každý tretí človek na Slovensku hovorí, že sa pre svoju prácu rozhodol preto, že ho baví alebo je jeho koníčkom. Výraznú skupinu v rozhodovaní ovplyvnila rodina. Niektorí ľudia si však zameranie vyberali podľa toho, aby aspoň nejakú prácu mali. V reprezentatívnom prieskume, ktorý prePokračovať v čítaní

Projekty Rozvíjame komunity a Komunita na ceste k prosperite, realizované  neziskovými organizáciami Člověk v tísní Slovensko (ČvT) a ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj (ETP Slovensko), sú hlavnou témou konferencie, ktorá sa uskutoční  11. februára 2015 na  Okresnom úrade v Prešove. Obidva projekty prebiehajú v prostredí marginalizovaných rómskych komunít (MRK) Košického a Prešovského krajaPokračovať v čítaní

Deväť  krajín na troch kontinentoch, 24 pobočiek vo významných svetových ekonomických a finančných centrách, vyše 8000 zamestnancov, tisíce  projektov počas takmer 15 rokov pôsobenia na trhu. To sú základné informácie o spoločnosti GlobalLogic, giganta a medzinárodného lídra v oblasti softvérového Výskumu a vývoja (Research & Development), ktorá ponúka zaujímavé pracovné príležitosti pre celý východ.Pokračovať v čítaní

Študovať na strednej odbornej škole sa oplatí. Dokazujú to nielen čísla, ale aj výpovede samotných absolventov a zamestnávateľov. Svedčí o tom aj trh práce s neustále sa rozrastajúcim počtom voľných pracovných miest práve pre absolventov SOŠ. Tie sú navyše obsadzované prekvalifikovanými vysokoškolákmi, bez zodpovedajúcich praktických skúseností. Narastajúci dopyt po stredoškolákoch môže byť spôsobenýPokračovať v čítaní

Košice 7. júl – Nadmerné teplo na pracoviskách môže ohroziť zdravie zamestnancov či spôsobiť zdravotné problémy. V letných mesiacoch teploty na viacerých pracoviskách môže ovplyvňovať počasie. Za bezpečnosť a zdravie zamestnancov vždy zodpovedá zamestnávateľ, ktorý musí zabezpečiť vhodné pracovné podmienky na ochranu zdravia zamestnancov. Na podmienky na pracoviskách z pohľadu vhodnej teploty dozerajúPokračovať v čítaní