Za rok zmenil prácu každý šiesty zamestnanec v oblasti marketingu, žurnalistiky i cestovného ruchu

Marketing, žurnalistika, cestovný ruch i ľudské zdroje sú podľa informácií zo životopisov uchádzačov o prácu v databázeProfesia.sk oblasťou, kde ľudia najčastejšie striedajú prácu. V roku 2015 zmenilo aspoň raz zamestnávateľa 16 % ľudí pracujúcich v týchto oblastiach.

Takmer 1 500 ľudí z portálu Profesia.sk zmenilo prácu v roku 2015 dvakrát

Spomedzi ľudí, ktorí si počas roka 2015 vytvorili na portáli Profesia.sk svoj životopis, zmenilo prácu aspoň raz počas roka zhruba 12 % z nich. Takmer 1 500 ľudí stihlo počas roka zmeniť svoju prácu hneď dvakrát. Ženy a muži menia prácu takmer rovnako, k rozdielom dochádza najmä pri rôznych vekových kategóriách.

„V dôsledku zlepšenia situácie na trhu práce, kedy pracovné ponuky medziročne narástli až o 30 %, ľudia si viac začínajú vyberať, pre koho budú pracovať, a rastie aj odhodlanie meniť prácu. Zamestnávatelia tak musia čoraz viac pristupovať na spôsob vytvárania lojalitných a benefitných systémov, aby si udržali zamestnancov,“ uviedla Ivana Molnárová, výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia.

Ľudia do 27 rokov menia prácu najčastejšie

To, že fluktuácia závisí aj od veku ľudí, viditeľne dokazujú dáta získané zo životopisov na portáli Profesia.sk.  Zatiaľ čo v roku 2014 zmenila prácu takmer pätina ľudí vo veku 22 rokov, v tomto roku sa ich podiel ešte zvýšil a tvorí ich 26 %. Podiel ľudí striedajúcich za rok prácu s vekom postupne klesá, pri ľuďoch starších ako 34 rokov prácu mení zhruba desatina.

Podiel uchádzačov na Profesia.sk, ktorí v roku aspoň raz menili prácu (2015 vs. 2014)

Zdroj: Profesia.sk

V cestovnom ruchu zmenilo prácu počas roka 2015 zhruba 3 000 ľudí

Podľa databázy Profesia.sk sú marketing, žurnalistika, cestovný ruch, ľudské zdroje i právo oblasti, v ktorých dochádza k najväčšej fluktuácii zamestnancov. V roku 2015 zmenilo aspoň raz zamestnávateľa 16 % ľudí pracujúcich v týchto oblastiach.

Pracovné oblasti s najvyššou fluktuáciou, Profesia.sk, 2015

Zdroj: Profesia.sk

Naopak, medzi oblasťami s najnižšou fluktuáciu v roku 2015 môžeme nájsť leasing, poisťovníctvo, textilný priemysel. Podobne sú na tom aj ľudia pracujúci v chemickom priemysle či vrcholovom manažmente, kde len takmer 10 % z nich zmenilo v tomto roku svoju prácu.

Pracovné oblasti s najnižšou fluktuáciou, Profesia.sk, 2015

Zdroj: Profesia.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *