cestovný ruch

Marketing, žurnalistika, cestovný ruch i ľudské zdroje sú podľa informácií zo životopisov uchádzačov o prácu v databázeProfesia.sk oblasťou, kde ľudia najčastejšie striedajú prácu. V roku 2015 zmenilo aspoň raz zamestnávateľa 16 % ľudí pracujúcich v týchto oblastiach. Takmer 1 500 ľudí z portálu Profesia.sk zmenilo prácu v roku 2015 dvakrát Spomedzi ľudí, ktorí si počas roka 2015 vytvorili naPokračovať v čítaní