Letné horúčavy môžu na pracoviskách ohroziť zdravie zamestnancov

Košice 7. júl – Nadmerné teplo na pracoviskách môže ohroziť zdravie zamestnancov či spôsobiť zdravotné problémy. V letných mesiacoch teploty na viacerých pracoviskách môže ovplyvňovať počasie. Za bezpečnosť a zdravie zamestnancov vždy zodpovedá zamestnávateľ, ktorý musí zabezpečiť vhodné pracovné podmienky na ochranu zdravia zamestnancov. Na podmienky na pracoviskách z pohľadu vhodnej teploty dozerajú inšpektori práce a regionálne úrady verejného zdravotníctva. Obe inštitúcie sa v najbližších mesiacoch na túto oblasť zamerajú pozornejšie.

„Zamestnávateľ musí bezplatne zabezpečiť zamestnancom pitný režim, na to musí mať vypracovaný vnútorný predpis a tento predpis musí dodržiavať. Na zabezpečenie pitného režimu pre zamestnancov vo väčšine prípadov stačí napríklad aj prístup k bežnej pitnej vode z verejnej vodovodnej siete na mieste výkonu práce,“ uviedla Daniela Gecelovská z Národného inšpektorátu práce. Zo skúsenosti inšpekcie práce vyplýva, že dodržiavanie tohto predpisu zo strany zamestnávateľov je na dostatočnej úrovni.

Hlavný hygienik Slovenskej republiky MUDr. Gabriel Šimko, MPH zdôrazňuje, že v odôvodnených prípadoch, ktoré sú vymedzené príslušnou legislatívou, zamestnávateľ má poskytovať navyše aj nápoje, prostredníctvom ktorých sa dopĺňajú aj minerálne látky stratené potením.

„Pri zistení nedostatkov sa zamestnávateľom snažíme poskytnúť odborné poradenstvo, dôležitú úlohu v oblasti ochrany zdravia zamestnancov by však mali zohrávať pracovné zdravotné služby, ktoré zamestnávateľovi poskytujú odborné poradenské služby v oblasti ochrany zdravia pri práci,“ dodáva Gabriel Šimko.

Vysoké teploty na pracoviskách môžu viesť k únave a zhoršeniu pozornosti zamestnanca, čo môže vyústiť aj do pracovného úrazu, ale môže dôjsť aj k inému poškodeniu zdravia v dôsledku nadmerných teplôt a neprimeranej záťaže organizmu. K povolaniam, v ktorých sú zamestnanci podľa skúseností inšpekcie práce najviac vystavený letným horúčavám patria napríklad sezónni pracovníci v poľnohospodárstve, stavební robotníci, žeriavnici či vodiči nákladných vozidiel bez klimatizácie.

Okrem pitného režimu by mal zamestnávateľ v čase horúčav pristúpiť aj k technickým alebo organizačným opatreniam. K technickým patrí napríklad vzduchotechnika či klimatizácia. K organizačným zas úprava pracovného času, napríklad posunutie začiatku pracovnej doby na skoršie ranné hodiny, zaraďovanie prestávok, prípadne skrátenie pracovnej doby.

 

Buďte prvý, kto pridá komentár.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*