KOSIT otvoril nové informačné centrum

Spoločnosť KOSIT  dnes, t.j. 19. októbra 2015  otvorila svoje nové Informačné centrum (IC) na Magistráte Mesta Košice. Vznikol tak  ďalší servis pre obyvateľov Košíc a okolia.

Služby ako objednávky, informácie, návrhy, či reklamácie budú tak odo dnes okrem centrály vybavované prostredníctvom kontaktného miesta č. 7 v priestoroch Kancelárie prvého kontaktu (KPK) v budove Magistrátu Mesta Košice na Triede SNP 48 v Košiciach. Pracovník (IC) vybaví okrem fyzických aj právnické osoby. Podnikatelia tu budú môcť dostávať napr. zelené vrecia na komunálny odpad a to na základe predloženého výmeru, čo im, dúfame, uľahčí styk s našou firmou.

Neustále sa snažíme skvalitňovať služby pre obyvateľov mesta, pretože sme tu pre nich a chceme dosiahnuť, aby mali čo najviac možností poukázať na svoje problémy. Verím, že Košičania Informačné centrum KOSITu na magistráte uvítajú a budú využívať,“ hovorí primátor mesta Košice Richard Raši.

Veríme, že týmto krokom budeme bližšie k obyvateľovi aj zákazníkom pri riešení akýchkoľvek otázok týkajúcich sa bezprostredne predmetu činnosti našej spoločnosti“, vysvetľuje Marián Christenko, generálny riaditeľ KOSITu.

Informačné centrum bude verejnosti plne k dispozícii od pondelka do piatku podľa úradných hodín KPK Magistrátu MK:

Pondelok, utorok, štvrtok 8.00 – 15.30
Streda 8.00 – 18.00
Piatok 8.00 – 14.30

KOSIT a.s.

KOSIT a.s. je moderná akciová spoločnosť, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 2001. Poskytuje komplexné služby na profesionálnej úrovni v oblasti odpadového hospodárstva. Patrí medzi päť najvýznamnejších spoločností na Slovensku zaoberajúcich sa týmto náročným a spoločensky veľmi citlivým priemyselným odvetvím.

V súčasnosti spoločnosť KOSIT a.s. poskytuje služby pre približne 260 000 obyvateľov východného Slovenska a pre okolo 500 podnikateľských subjektov. Ročne nakladá s vyše 80 000 tonami odpadu. Spoločnosť zamestnáva viac ako 400 pracovníkov. Pri riadení svojich procesov už niekoľko rokov používa systém riadenia kvality a vlastní certifikáty riadenia kvality ISO 9001, 1400 a OHSAS 18001.KOSIT využíva profesionalitu a skúsenosti nadobudnuté na medzinárodnej úrovni, ktoré šíri ďalej a tak napomáha ekonomickému a spoločenskému rastu v oblasti mesta Košice a východného Slovenska.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *