KOSIT

Hlavným cieľom Operačného plánu zimnej údržby je efektívna príprava a realizácia cestárskych prác na miestnych komunikáciách počas zimného obdobia. Zimná údržba (ZÚ) sa oficiálne začala dňa 1.11.2016 a končí sa v zmysle operačného programu, schválenom Mestským zastupiteľstvom, dňa 31.3.2017. „V zmysle OP ZÚ 2016/2017 plánujme nasadiť  celkovo 26 mechanizmov,  plus tri máme  ako rezervu. V rámciPokračovať v čítaní

Prioritnou úlohou vedenia spoločnosti KOSIT a.s. je dlhodobá stratégia ďalšieho rastu spoločnosti predovšetkým s ohľadom na potreby jej najväčšieho zákazníka, Mesta Košice, ale aj s ohľadom na trendy v oblasti odpadového hospodárstva vo všeobecnosti. Vízia sa sformovala po zmene vlastníka koncom roka 2014, keď sa väčšinovým vlastníkom stala spoločnosť WoodPokračovať v čítaní

KOŠICE, 7. 7. 2016 – Od 1. júla 2016 majú Košice o dva zberné dvory viac, a to v mestskej časti Košice – Ťahanovce na Magnezitárskej ulici a v mestskej časti Košice – Šaca na Železiarenskej ulici. Okrem toho na sídliskách pribudlo 500 košov na triedený zber a v uliciachPokračovať v čítaní

Spoločnosť KOSIT a.s. vyhlasuje 9. ročník súťaže „Vrchnákománia IX“. Partnerom zberu je Mesto Košice. Súťaž je zaradená do celokošickej kampane „Za čistejšie Košice“. Cieľom súťaže je zvýšenie environmentálneho povedomia a podpora zberu plastov medzi žiakmi materských, základných a stredných škôl. Prihlásenie je možné v termíne do 15.04.2016 len prostredníctvom elektronickej prihlášky na adrese:Pokračovať v čítaní

KOSIT už desať dní vykonáva pozber zimného posypového materiálu. Na výkon tejto služby (ručné a technické čistenie) je spracovaný harmonogram, ktorý vopred odsúhlasuje Mesto Košice. Práce na celom území mesta spolu s dispečingom KOSIT-u koordinuje Referát dopravy MMK . Posypový materiál začali pracovníci upratovať najskôr na hlavných križovatkách, nasledujú  vozovky kde premávaPokračovať v čítaní

Dnešným dňom sa začína súťaž „Nalep na auto a vyhraj!“ Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť KOSIT a partnermi Mesto Košice a Nadácia KOSIT. Každý, kto zašle na webovú stránku facebook.com/zacistejsiekosice fotografiu s originálom nálepky s logom „ Za čistejšie Košice“, ktorá bude viditeľne vylepená na okne vlastného alebo firemného auta jePokračovať v čítaní

Spoločnosť KOSIT v týchto dňoch umiestňuje veľkokapacitné kontajnery (VKK) na objemný odpad s kapacitou 9 m3 v košických mestských častiach. Oproti minulému roku bol harmonogram veľkého upratovania do VKK posilnený v mestských častiach Sever, sídl. Ťahanovce, Západ, St. mesto, Darg. Hrdinov, Juh a KVP o jeden kontajner. Kontajnery budú k dispozícii aj v záhradkárskych lokalitách. Do VKK môžetePokračovať v čítaní

V rámci nočnej služby pracovalo na uliciach spolu 15 veľkých sypačov a 5 malých mechanizmov na odhŕňanie snehu a posyp ciest. V službe bolo nasadených 20 vodičov a ďalších 8 v domácej pohotovosti. V meste aj v okolí sa vyhradené úseky komunikácii posypávali zmiešaným alebo chemickým posypom. Počas výkonu nočných a ranných prácPokračovať v čítaní

KOSIT počas Štedrého dňa vykonával služby pre Mesto Košice v štandardnom režime. (http://kosit.sk/kalendar-odvozu-komunalneho-odpadu/). „Problémy boli hlavne na sídliskách, kde boli zle zaparkované osobné motorové vozidlá, ktoré bránili plynulému odvozu odpadov. Na niektoré miesta hlavne na sídliskách Dargovských hrdinov a Ťahanovce sme sa museli vrátiť aj 3x aby sme zrealizovali odvozPokračovať v čítaní