Záujmové vzdelávanie má zmysel, keď je atraktívne

Bratislava 9. septembra 2015 – Združenie miest a obcí Slovenska považuje mimoškolskú činnosť a záujmové vzdelávanie za dôležitý doplnok k ďalšiemu vzdelávaniu žiakov. Mestám a obciam ako najväčším zriaďovateľom základných škôl pripomína, že najneskôr do 10. septembra majú každému žiakovi vydať vzdelávací preukaz, ktorý by mal žiak následne, do 25. septembra odovzdať zariadeniu, v ktorom má záujem navštevovať záujmové vzdelávanie.

„Vzdelávacie preukazy netreba vnímať iba ako 30 eurovú poukážku, čo je aktuálna výška dotácie rezortu školstva na tento rok. Je potrebné ho vnímať ako hodnotu, ktorá zvyšuje atraktivitu a služby, ktoré ponúkajú. Z tohto pohľadu treba veľmi citlivo vnímať nielen celkový objem odovzdaných preukazov, ale tiež hľadať možnosti ako neustále zvyšovať kvalitu a atraktivitu záujmového vzdelávania a mimoškolskej činnosti,“ hovorí výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány.

Záujmové vzdelávanie je v priebehu školského roka poskytované v rozsahu minimálne 60 hodín, a to bez ohľadu na jeho poskytovateľa. Kým v minulom školskom roku bolo vydaných takmer 684 000 vzdelávacích preukazov, počet preukazov prijatých zariadeniami od žiakov bol na úrovni 570 000 preukazov.

V zmysle zákona o financovaní škôl a školských zariadení a v rámci školského zákona vzdelávací poukaz slúži na financovanie záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami zaradenými do sústavy škôl a školských zariadení.

Podľa štatistických výkazov bolo k 15. septembru 2014 v prevádzke 332 centier voľného času, ktoré žiakom poskytovali záujmové vzdelávanie v 8 896 útvaroch, pričom ich navštevovalo 125 000 žiakov. Najmenej centier voľného času bolo v Bratislavskom kraji a to 10. Nasledoval Nitriansky kraj s 24, Trenčiansky s 25, Trnavský s 27 centrami voľného čas. V banskobystrickom kraji ich pôsobilo 33, v Žilinskom kraji 60, Košickom 55 a v Prešovskom 98.

Michal Kaliňák,
hovorca ZMOS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *