Učitelia materských škôl s novými poznatkami

Predčitateľská gramotnosť a jej rozvoj je jednou z dôležitých úloh výchovy detí v materských školách. Nové poznatky v tejto oblasti získali učitelia počas odborného seminára v Žiline, kde si niektoré z metód a postupov vyskúšali aj v praxi.

Účastníci odborného seminára si vypočuli prednášku na tému rozvíjania predčitateľskej gramotnosti s aplikáciou metód lona, ranného odkazu, slovnej banky, spoločného čítania, pojmového mapovania, maľovaného čítania a tvorby kníh s prediktabilným textom. Niektoré metódy výchovno-vzdelávacieho procesu si vyskúšali aj počas samotného seminára formou tvorivých dielní. „Prezentácia jednotlivých metód predčitateľskej gramotnosti aj s konkrétnou aplikáciou v praxi bola pre mňa, a verím i pre ostatné kolegyne, veľmi prínosná a motivujúca pri zaraďovaní jednotlivých metód do výchovno-vzdelávacieho procesu,“ uviedla účastníčka seminára Ľuboslava Hrnčiarová.

Odborný seminár, ktorý organizovalo Metodicko-pedagogické centrum, detašované pracovisko Žilina, sa uskutočnil 25. mája 2015. Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor Ministerstva

Buďte prvý, kto pridá komentár.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*