seminár

Bratislava – 20. september 2016 – Sociálna poisťovňa pripravuje v závere septembra a na začiatku októbra  2016 sériu seminárov zameraných na problematiku sociálnych odvodov, registrov, výkazov a ďalších tém sociálneho poistenia vo vzťahu k obecným a mestským úradom. Podľa hovorcu Sociálnej poisťovne Petra Višvádera: „Na týchto stretnutiach môžu pracovníci obecnýchPokračovať v čítaní

Byť produktívny, úspešný a šťastný. To sú v súčasnosti najčastejšie požiadavky kladené na ľudí v súkromnom i pracovnom prostredí. Rôznymi prostriedkami sa ich usilujú dosiahnuť, no často neúspešne. Cesta k cieľu je pritom jednoduchá a vedie cez správne nastavenie mysle. Ako? To vás naučí seminár s názvom Myslenie prvej ligy konajúci sa 4. júna v Prahe a 5.Pokračovať v čítaní

Košice, 13.7.2015 – Podujatie „’V‘ for Velvet Revolution 1989. A peaceful way to freedom in Czechoslovakia“ je súčasťou medzinárodného projektu pre študentov a mladých ľudí zo Slovenska, Poľska, Rumunska a Nemecka, ktorí chcú spoznať históriu pádu komunistického režimu v krajinách bývalého Východného bloku. Cieľom projektu je spoločne vyvinúť originálnu strategickúPokračovať v čítaní

Predčitateľská gramotnosť a jej rozvoj je jednou z dôležitých úloh výchovy detí v materských školách. Nové poznatky v tejto oblasti získali učitelia počas odborného seminára v Žiline, kde si niektoré z metód a postupov vyskúšali aj v praxi. Účastníci odborného seminára si vypočuli prednášku na tému rozvíjania predčitateľskej gramotnosti sPokračovať v čítaní