‚V‘ pre Nežnú Revolúciu 1989. Mierová cesta k slobode v Československu

Košice, 13.7.2015 – Podujatie „’V‘ for Velvet Revolution 1989. A peaceful way to freedom in Czechoslovakia“ je súčasťou medzinárodného projektu pre študentov a mladých ľudí zo Slovenska, Poľska, Rumunska a Nemecka, ktorí chcú spoznať históriu pádu komunistického režimu v krajinách bývalého Východného bloku.

Cieľom projektu je spoločne vyvinúť originálnu strategickú spoločenskú stolovú hru odzrkadľujúcu revolučné udalosti roku 1989 v Európe. Na jej vzniku sa postupne podieľajú všetci účastníci projektu spolu s profesionálnymi vývojármi.

Od 18-20 júla sa projekt presúva do Košíc, kde sa počas troch dní účastníci netradičnou a hravou formou oboznámia s príčinami, priebehom a dôsledkami Nežnej revolúcie v bývalom Československu. V programe nebudú chýbať semináre, kreatívne workshopy, stretnutia so svedkami revolučných udalostí, LARP hra (Live action and role playing game), projekcia dokumentárneho filmu a prehliadka miest súvisiacich s obdobím revolučných dní v roku 1989 v Košiciach.

Hlavná časť podujatia sa uskutoční v posluchárni P-27 na Technickej univerzite v Košiciach.

V rámci projektu sú naplánované tri medzinárodné stretnutia:

-17.-20. apríl 2015: KRAKOV, Poľsko

-18.-20. júl 2015: KOŠICE, Slovensko

-26.-28. september 2015: DETA (TIMISOARA), Rumunsko

„Projekt je určený hlavne pre študentov a malých ľudí vo vekovej skupine 15-30 rokov. Hlavným kritériom výberu účastníkov je ich motivácia a záujem o danú tému. Hľadáme ľudí, ktorí sa chcú dozvedieť niečo o dôležitej súčasti našej histórie, zaujímajú sa o stolové hry, majú chuť spoznávať nových ľudí a priateľov, sú komunikatívni, a ovládajú aspoň základy anglického jazyka, ktorý je oficiálnym jazykom projektu. Účasť na projekte je bezplatná.“ hovorí Mirka Rybárová, projektová manažérka občianskeho združenia AZIMUT.

Prvé podujatie v rámci projektu sa uskutočnilo v apríli v meste Krakov. Zo Slovenska odcestovalo spolu s dvomi koordinátormi projektu 12 vopred prihlásených účastníkov. Vďaka výbornej organizácii podujatia, si všetci zúčastnení trojdňový pobyt v Krakove užili.

Slavo Stankovič, dramaturg programu a aktivít občianskeho združenia AZIMUT:

„Prvú etapu projektu v Krakove už máme úspešne za sebou. Mali sme spolu s našimi účastníkmi plno očakávaní, a všetko dopadlo výborne. Program projektu bol vyskladaný dobre, dobre sme sa bavili a všetci sme z Krakova odišli o niečo múdrejší. Je to krásne mesto s úžasnou atmosférou.“

Program a koncepcia podujatia v Košiciach vychádza z podujatia realizovaného v Krakove. V prvý deň po príchode zahraničných účastníkov a ich registrácií na Technickej univerzite začneme program premietnutím dokumentárneho filmu o Nežnej revolúcii v Novembri 1989. Po krátkej prestávke vystúpi s prednáškou Mgr. Renáta Bzdilová, PhD , z katedry politológie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá publiku priblíži celkový obraz situácie vo východnej Európe v 80-tych rokoch, a vysvetlí , aké udalosti viedli k zmene režimov v jednotlivých krajinách. Revolučné dni priblížia osobne hostia Daniel Liška a Peter Neuwirth, ktorí boli ich priamymi a aktívnymi účastníkmi.

Následne sa presunieme do kultúrneho centra Tabačka Kulturfabrik, kde sa začne sprievodný program podujatia: neformálne privítanie účastníkov, večera, predstavenie projektu a mesta Košice a nakoniec nás navštívi riaditeľ kultúrneho centra Tabačka Kulturfabrik – Peter Radkoff, ktorý porozpráva niečo o aktivizácii študentov a verejnosti počas Nežnej revolúcie v Košiciach.

Nedeľa je venovaná workshopom, prehliadke miest súvisiacich s novembrovými udalosťami a LARP hre. Po krátkom fotografickom workshope sa účastníci rozdelia na dve skupiny. Jedna skupina navštívi najdôležitejšie miesta spojené s Novembrom 1989 v Košiciach, zatiaľ čo druhá skupina účastníkov sa spolu s profesionálmi – vývojármi stolových hier zo spoločnosti Kuźnia Gier zúčastní kreatívneho workshopu, ktorého cieľom je upresniť princíp, obsah a elementy pripravovanej stolovej hry – 1989: RESISTANCE.

V poobedňajších hodinách si skupiny tieto aktivity vymenia. Záver dňa bude patriť LARP hre, ktorá prostredníctvom navodenia autentickej atmosféry a priamym zapojením hráčov, prenesie účastníkov do diania počas Nežnej revolúcie v Československu.

Posledným dňom podujatia je pondelok 20. júla, kedy sa uskutoční otvorená verejná prezentácia aktivít, priebehu a výsledkov podujatia ‚V‘ for Velvet Revolution 1989. A peaceful way to freedom in Czechoslovakia“. Prezentácia sa začne o 11.30 hodine v posluchárni P-27, na Technickej univerzite v Košiciach. Prezentácia je určená pre všetkých, ktorých myšlienka projektu zaujala, a návštevníci sa budú môcť oboznámiť s obsahom a formou vyvíjanej hry, sumárom aktivít uskutočnených počas konania podujatia a s možnosťou prihlásenia sa na posledné podujatie projektu v meste Timisoara v Rumunsku.

Prezentácia bude prebiehať v anglickom jazyku.

Verejnú prezentáciu bude tiež možné sledovať on-line vďaka streamingu na nasledujúcich odkazoch:

http://bambuser.com/channel/Matrioshka , alebo priamo na stránke www.matrioshka.sk

( http://www.matrioshka.sk/?page_id=1764)

„Sme veľmi hrdí, že sa Košice, ako jediné slovenské mesto stalo súčasťou tohto projektu. Myšlienka kreatívneho vzdelávania mladých ľudí plne korešponduje s misiou našeho občianskeho združenia AZIMUT, a výborne dopĺňa jeho hlavnú aktivitu, ktorou je multižánrový kultúrny festival Matrioshka.“ hovorí Mirka Rybárová, riaditeľ a projektový manažér občianskeho združenia AZIMUT.

Podujatie ‚V‘ for Velvet Revolution 1989. A peaceful way to freedom in Czechoslovakia je súčasťou medzinárodného projektu: „‘1989: Fall of Communism in Eastern Europe, Development of the Strategic Game for the Young Europeans“.

Plagat

Buďte prvý, kto pridá komentár.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*