prednáška

Medzinárodnú reputáciu „ambasádora mieru“ si britský rabín Herschel Gluck získal dlhoročnou prácou s ľuďmi a komunitami rôznych vierovyznaní. Rabín Gluck je predsedom a zakladateľom Moslimsko-židovského fóra, podpredsedom Next Century Foundation a čestným tajomníkom Arabsko-židovského fóra. Vďaka medzinárodnému rešpektu bol prizvaný ako mediátor k riešeniu konfliktov v Sudáne a v bývalej Juhoslávii, kde vyjednával so znepriatelenými stranami a umožnilPokračovať v čítaní

V Bratislave, 3. september 2015 – Voices Live sú multižánrové večery z produkcie Neziskovej organizácie Voices. Na pódiu spájajú kvalitnú slovenskú literatúru, súčasnú hudbu a umenie, v rozhovoroch predstavujú zaujímavých ľudí a zmysluplné projekty. V septembri sa Voices Live vracia do Košíc so štyridsiatym prvým podujatím. Jeho hosťami budú melancholicky rockový Kolowrat, charizmatický Balla s najnovšouPokračovať v čítaní

Zaježová je oblasť lazov (samôt) na strednom Slovensku. Od roku 1991 tu začali pôsobiť občianske združenia zamerané na tradičné remeslá, ľudovú architektúru a neskôr aj ochranu životného prostredia. Časť ľudí, ktorí ich navštevovali sa tu rozhodla natrvalo usadiť a počet nových obyvateľov v regióne odvtedy rastie. Novousadlíci, ale aj starousadlíci,Pokračovať v čítaní

Pozývame vás do Halmi Caffe, kde sa 10. marca o 18:00 hod. koná 14. ročník Festivalu Pre Tibet. Pre verejnosť i školy sú na programe projekcie filmov, koncerty, výstavy aj prednášky s tibetskou tematikou. Výťažok venujeme malým mníchom z kláštora Diskíto v Himalájach na kvalitnú stravu, vzdelávanie a lekársku starostlivosť.Pokračovať v čítaní

Od roku 2003 sa v meste Bardejov buduje silná komunita ľudí propagujúcich kvalitnú alternatívnu kultúru a komunitu. Množstvo stabilných projektov, akcií a aktivít z nich urobila jednu z najznámejších skupín v súčasnosti. Od sociálneho po environmentálne. Od ochranárskeho po spoznávacie. Stoja za vytvorením kultúrno komunitného centra Bašta, organizujú festivaly, koncerty. Spolupodieľajú saPokračovať v čítaní

Akadémia Rovás pozýva 17. februára o 18:00 hod. na podujatie s názvom Čo sme v Československu mali radi – a čo nie. Jeho témou bude život v armáde, o ktorom porozpráva pozvaný hosť Ján Lach, bývalý vojenský dôstojník. Po ňom bude nasledovať premietanie filmu Černí baroni (r. Zdeněk Sirový, 1992, 99′) a oPokračovať v čítaní

Galéria umelcov Spiša (GUS),  kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizuje v rámci projektu ORBIS PICTUS ďalšiu zo série „Rozhovorov o umení“ na tému Od klasicizmu po brány moderny / umenie 19. storočia zo zbierok Šarišskej galérie. Podujatie organizované v rámci súčasnej výstavy nám predstaví kurátor Šarišskej galérie v Prešove Mgr. Jozef Ridilla vo štvrtok, 9. októbra od 16:00 do 18:00 hod.Pokračovať v čítaní

V dňoch 23. – 25. apríla 2014 sa v priestoroch kongresového centra Univerzitnej knižnice TU v Košiciach uskutoční celoeurópska výročná konferencia a zasadnutie doménového výboru COST pre oblasť informačných a komunikačných technológií. Cieľom konferencie je formou prednášok a posterov prezentovať výsledky a vyhodnotiť stav riešenia bežiacich akcií COST. COST (Cooperation inPokračovať v čítaní