COST ICT Annual Progress Conference 2014

V dňoch 23. – 25. apríla 2014 sa v priestoroch kongresového centra Univerzitnej knižnice TU v Košiciach uskutoční celoeurópska výročná konferencia a zasadnutie doménového výboru COST pre oblasť informačných a komunikačných technológií. Cieľom konferencie je formou prednášok a posterov prezentovať výsledky a vyhodnotiť stav riešenia bežiacich akcií COST.

COST (Cooperation in Science and Technology) je jedným z vedecko-technologických programov Európskej únie, ktorý podporuje a koordinuje spoluprácu európskych vedeckých tímov pri riešení progresívnych vedecko-technických tém v rôznych doménach. Jednou z domén sú informačné a komunikačné technológie (ICT), ktoré budú predmetom uvedenej konferencie.

Výročná konferencia je vedecko-manažérske podujatie, ktorého sa zúčastňujú delegáti z členských štátov EÚ – členovia doménového výboru a koordinátori viac ako 30-tich celoeurópskych projektov. Jej hlavnou náplňou je prezentácia a hodnotenie výsledkov bežiacich projektov COST.

V rámci prvého dňa bude neregistrovaným účastníkom umožnené zúčastniť sa priamo rokovania konferencie. Prezentované budú ukončené, ale aj novootvorené projekty.

Projekty COST predstavujú pre výskumníkov z akademickej sféry jednu z najvhodnejších foriem vstupu do európskeho výskumného prostredia. Výročná konferencia COST ICT tak predstavuje výnimočnú príležitosť „v domácom prostredí“ bližšie sa oboznámiť s týmto typom projektov, v rámci posterovej sekcie osobne sa zoznámiť s koordinátormi bežiacich projektov, dozvedieť sa viac o novootvorených projektoch a prípadne využiť túto príležitosť na prekonzultovanie možnosti vstupu do projektu COST.

Viac informácií nájdete na: apc2014.kemt.fei.tuke.sk a www.tuke.sk.

prof. Ing. Jozef JUHÁR, CSc.
člen doménového výboru (DC) COST ICT za SR

COST

Buďte prvý, kto pridá komentár.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*