V Košiciach predstavili trendy v oblasti digitálnych inovácií v zdravotníctve

Odborníci z oblastí zdravotníctva, vedy a techniky diskutovali v Košiciach o tom, ako môže technologický pokrok zlepšiť starostlivosť o pacienta a zefektívniť procesy zdravotnej starostlivosti. Na konferencii HealthCare Conference 2024 predstavili najnovšie trendy v oblasti digitálnych inovácií v zdravotníctve.

Organizátorom konferencie je spoločnosť Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia (DT ITSO SK), ktorá v tejto oblasti poskytuje služby pre T-System Vertical Health, ako sú napríklad edge výpočtová technika, telematika, Sovereign Cloud či digitálna identita. Okrem toho spolupracuje s lokálnymi nemocnicami v rámci technológie AR/VR. „Konferenciu sme sa rozhodli zorganizovať s víziou prepojenia priemyslu, startupov a akademickej obce s cieľom zdieľať inovácie, novinky, trendy a perspektívy v zdravotníctve,“ vysvetľuje Andreas Truls, Managing Director DT ITSO SK.

Technológie sú drahé, no paradoxne zlacňujú diagnostiku a zvyšujú efektivitu liečby

Daniel Pella, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, hodnotí zorganizovanie konferencie zameranej na inovácie v zdravotníctve vysoko pozitívne: „Prináša možnosť priamej konfrontácie toho, čo je vo svete a čo je u nás a nové možnosti kooperácie. Tak, ako kedysi bola medicína z pohľadu pacienta i lekára tzv. ,bed side‘ medicínou, teda medicínou pri posteli chorého, tak dnes už takmer nikto nepochybuje, že súčasná medicína je už aj ,high tech‘ medicínou – medicínou založenou na inovatívnych technológiách. Na UPJŠ sa venujeme viacerým oblastiam vývoja i aplikácie technologických inovácií, ako je telemedicína, vývoj nanotechnológií, machine learning, data mining, umelá inteligencia, atď. Nejde pritom len o otázky vedecké a výsostne odborné, ale aj o otázky právne, etické a morálne. UPJŠ v tomto smere ponúka partnerom obrovskú výhodu v podobe spektra svojich fakúlt.“

Úlohu technológií v oblasti zdravotníctva vníma Pella ako nezastupiteľnú, pretože aj keď sú nové technológie drahé, paradoxne zlacňujú diagnostiku a zvyšujú efektivitu liečby. Skracujú pobyt pacientov v nemocniciach, dobu ich práceneschopnosti, ale najmä pomáhajú účinnejšie liečiť mnohé ochorenia a predlžujú pacientom život. „Aj preto považujem za jednu zo svojich priorít vývoj študijného programu, ktorý by spájal vedomosti získané na fakultách informačných technológií spolu s vedomosťami získanými na lekárskej, prípadne aj na právnickej fakulte,“ uvádza.

Juraj Gazda, prorektor TUKE
Daniel Pella, rektor UPJŠ

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) ako druhá najväčšia univerzita na Slovensku využíva pri aktivitách v oblasti technologických inovácií v zdravotníctve široký komplex výskumných a inovačných aktivít všetkých deviatich fakúlt. Na TUKE je možné registrovať široké portfólio aktivít smerovaných do oblasti zdravotníctva. „Ide predovšetkým o oblasť podporného rozhodovania pre medicínskych špecialistov a včasnú diagnostiku chorôb, a to s využitím progresívnych metód umelej inteligencie. Na TUKE rovnako prebieha výskum v oblasti konštrukcie a validácie špecializovaných zdravotníckych pomôcok, pričom samotný návrh je realizovaný s využitím virtuálnej reality a 3D tlače,“ vysvetľuje rektor TUKE Peter Mesároš.

„Z pohľadu regiónu a vznikajúcich startupov je organizácia takejto konferencie mimoriadne prestížna udalosť, ktorú môžu mladí inovátori využiť na vzájomné diskusie a progres svojich myšlienok. Technologické firmy môžu vhodne komunikovať výstupy svojich projektov verejnosti a tým zaujať pracovný trh v regióne. V neposlednom rade organizácia tejto konferencie zvýši medzinárodný kredit regiónu, participujúcich univerzít, ako aj súkromných spoločností. Konferencia za aktívnej účasti univerzít môže dať aj signál generácii mladých ľudí z regiónu, že za kvalitnými európskymi univerzitami, ktoré realizujú významné výskumné aktivity, nemusia cestovať mimo Košíc,“ hodnotí Mesároš.

Moderná echokardiografia, biomedicínsky výskum, robotická protéza aj liečba skoliózy

Zdravotníctvo na Slovensku ale i vo svete stojí v súčasnosti pred mnohými výzvami. „Nedostatok lekárov – špecialistov, ale aj demografia a zvyšujúci sa počet starších pacientov, stavajú zdravotnícke zariadenia pred potrebu hľadania nových možností, ako čo najefektívnejšie a najlepšie zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Trendom sú jednoznačne špičkové zdravotnícke prístroje na báze umelej inteligencie, ktoré prispievajú k včasnému odhaleniu ochorenia a precíznej diagnostike pacientov. Navyše vyhodnocujú a ukladajú dáta, ktoré sú nevyhnutné pre ďalší medicínsky pokrok. Moderné technológie tiež výrazne šetria čas zdravotníckych špecialistov a umožňujú vyšetrovať aj takzvane na diaľku. Investície do výskumu a vývoja v tejto oblasti sú kľúčové,“ vysvetľujeJán Majoroš, Products & Solutions Development Manager Siemens Healthineers Slovensko, ktorý predstavil na konferencii popredné trendy v oblasti zdravotnej starostlivosti v roku 2024.  

Konferencia zaplnila sálu Východoslovenskej galérie v Košiciach.
Praktické ukážky zaujali všetkých účastníkov.

Konferencia priniesla množstvo ďalších zaujímavých tém. Kamil Barbierik, vedúci pokročilého vývoja v Siemens Healthcare, sa venoval umelej inteligencii v jadre modernej echokardiografie. Andrej Minich, špecialista na biomedicínske štúdie a projekty v spoločnosti MEDIREX predstavil, ako môžu skúsenosti z rutinnej diagnostiky pomôcť biomedicínskemu výskumu na Slovensku. Jörn Hoos, Developer z Deutsche Telekom, ukázal účastníkom budúcnosť osobnej digitálnej peňaženky pre občanov EÚ. Branko Štefanovič, PhD., vedecký pracovník Katedry biomedicínskeho inžinierstva a merania Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach sa venoval téme protetiky. Perspektívy sebatestovania v teréne popísala Jana Shepa, odborná asistentka v odbore fyzikálna chémia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. O možnostiach, ako financovať projekty v oblasti zdravotníctva, hovoril Tomáš Pavlík, EEN poradca pre finančné nástroje EÚ z Technickej univerzity v Košiciach.

Nechýbali ani startupy. Tomáš Breškovič, zakladateľ Arttege Ortho 3D, predstavil inovatívne metódy ortoterapie pri liečbe skoliózy a Maroš Stredanský uchopenie predmetov robotickou protézou pomocou metód umelej inteligencie.

Práve umelá inteligencia je jednou z aktuálne najviac rezonujúcich tém. Tú považuje Truls za príležitosť pre nové riešenia v zdravotníctve, ktoré pomôžu napríklad pri viackanálovej komunikácii, pri hlasových robotoch či rozpoznávaní reči. Verí, že technológie umožnia v blízkej budúcnosti rýchly rozvoj zdravotníctva. „Napríklad riešenia Sovereign Cloud sa stanú základom, na ktorom budú môcť zdravotnícke spoločnosti vyvíjať a spravovať inovatívne elektronické služby. To umožní využívanie zozbieraných zdravotných dát pre tvorbu hybridných modelov starostlivosti šitých na mieru a tiež pre personalizované produkty a služby. A napokon, virtuálne priestory, virtuálna realita a avatari otvoria dvere k úplne novej úrovni zážitkov v segmente zdravotnej starostlivosti,“ opisuje Truls. Téme Open Sovereign Cloud a digitálnej identite sa vo svojej prednáške venoval Martin Palko z DT ITSO SK.

Konferencia HealthCare Conference 2024 priniesla jasný odkaz pre všetkých účastníkov a odborníkov v oblasti zdravotníctva: digitálne inovácie transformujú sektor zdravotnej starostlivosti rýchlejšie než kedykoľvek predtým. Nové technológie otvárajú nové možnosti pre diagnostiku, liečbu a monitorovanie pacientov a zároveň zvyšujú efektivitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Konferencia nielenže predstavila najnovšie pokroky v oblasti digitálnych inovácií, ale tiež ukázala cestu k spolupráci a zdieľaniu poznatkov, vďaka čomu môžu odborníci spoločne čeliť výzvam a využívať príležitosti, ktoré prináša digitálna budúcnosť zdravotníctva.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *