Mesto Košice

Rok sa stretol s rokom, a už o niekoľko dní sa košické miesta posledného odpočinku zaplnia tisíckami pozostalých, aby v tichej piete spomínali na svojich blízkych. Sviatok Všetkých svätých (nedeľa 1. 11.) a Pamiatku zosnulých (pondelok 2.11.) si uctí aj Mesto Košice slávnostným osvetlením košickej dominanty – Dómu sv. Alžbety.Pokračovať v čítaní

Mesto Košice, ako vlastník sústavy verejného osvetlenia (VO), sa na základe podnetov občanov rozhodlo predĺžiť dobu svietenia.  K úprave času zapínania verejného osvetlenia mesto pristúpilo z dôvodu zvýšenia komfortu občanov vo večerných hodinách. Problematika času zapínania a vypínania verejného osvetlenia nie je upravená záväznou normou. Odborné profesijné organizácie, zaoberajúce sa problematikou verejnéhoPokračovať v čítaní

Práce  na modernizácii električkovej trate v rámci stavby IKD Košice, Námestie Maratónu Mieru – Staničné námestie výrazne napredujú. Sprejazdnené boli dva jazdné pruhy a križovatka, na otvorení ďalších dvoch križovatiek sa finišuje. V nedeľu (30.8. 2015) boli pre individuálnu automobilovú dopravu  sprejazdnené na košických cestných komunikáciách dva jazdné pruhy: v smere odPokračovať v čítaní

4. september bude patriť hlavne nočným bežcom, KOŠICE NIGHT RUN napíše ďalšiu kapitolu. Okrem novej trasy, ktorá povedie historickým centrom Košíc ale aj mestským parkom, je pre bežcov pripravených niekoľko príjemných zmien. Nebude to beh cez prekážky KOŠICE NIGHT RUN je o zábave a radosti z behu, ale každoročne si tu bežci preveria aj svojePokračovať v čítaní

Mesto Košice dnes odovzdalo víťazovi verejnej súťaže stavenisko – bývalé kúpalisko Červená hviezda. Začala jeho obnova, mesto ušetrilo verejným obstarávaním Košičanom takmer milión eur. Pamätníci a fanúšikovia Národnej kultúrnej pamiatky, vychýreného a veľmi obľúbeného bývalého kúpaliska Červená hviezda (ČH), majú dôvod na radosť. Mesto Košice ako investor jeho obnovy, odovzdalo dnes areálPokračovať v čítaní

1. sprejazdňuje sa koľajový prejazd Galenova v križovatke s ulicou Kuzmányho 2. uzatvára sa križovatka Protifašistických bojovníkov – Rooseveltova – Senný trh vrátane príjazdu k Staničnému námestiu a podjazdu smer Štefánikova 3. uzatvára sa koľajový prejazd Moyzesova – Rastislavova v križovatke s ulicou Štúrovou 4. sprejazdňujú sa koľajové prejazdy Mojmírová a Zborovská – Tajovského na ulici ŠtúrovejPokračovať v čítaní

Vzhľadom na postup prác na modernizácii električkovej trate v rámci diela „Stavby IKD Košice, Námestie Maratónu mieru – Staničné námestie“ v úseku ul. Štúrovej dôjde od nedele (21. 6. 2015) od 14,00 hod ku otvoreniu jedného jazdného pruhu južnej strany ul. Štúrovej od križovatky s ul. Žižkovou po križovatku s ul. Rastislavovou.  SúčasnýPokračovať v čítaní

Po 134 rokoch sa na Hlavnú ulicu v Košiciach vrátili reliéfy s alegóriou Moru, Vojny a Hladu. Bronzové kópie originálnych diel odhalili pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice na známom kamennom súsoší Immaculata. Originálne tabule z pozláteného medeného plechu vytvoril v rokoch 1720-1723 zlatník Juraj Immerwohl. Z ramien trojbokého pódiaPokračovať v čítaní

Košice, 29.4.2015 – Po podpise Zmluvy o dielo a odovzdaní staveniska, ktoré prebieha v týchto dňoch, sa v nasledujúcom týždni začnú stavebné práce na Modernizácii električkových uzlov z rozsahu MET v Košiciach. Hlavným zhotoviteľom stavebných prác je spoločnosť EUROVIA SK. Investorom projektu je Mesto Košice. Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ a štátneho rozpočtu. Líniová stavba mestskej električkovej dráhyPokračovať v čítaní

Mesto Košice v súvislosti s projektom: „Stavby IKD Košice, Námestie maratónu mieru – Staničné námestie“ oznamuje, že dňom 1.februára 2015 dôjde k výraznému obmedzeniu dopravy v centre mesta a zároveň sa uskutoční zmena organizácie dopravy. Od 1.februára 2015 bude uzatvorená ulica Štúrova v úseku od križovatky s ulicou Kuzmányho po križovatku s ulicou Moyzesovou a Rastislavovou vo všetkých jazdnýchPokračovať v čítaní