Mesto Košice rozhodlo, svietiť sa bude dlhšie

Mesto Košice, ako vlastník sústavy verejného osvetlenia (VO), sa na základe podnetov občanov rozhodlo predĺžiť dobu svietenia.  K úprave času zapínania verejného osvetlenia mesto pristúpilo z dôvodu zvýšenia komfortu občanov vo večerných hodinách.

Problematika času zapínania a vypínania verejného osvetlenia nie je upravená záväznou normou. Odborné profesijné organizácie, zaoberajúce sa problematikou verejného osvetlenia, vydávajú tzv. všeobecné odporúčania. V meste Košice je ročná doba svietenia nastavená na cca 3 904 hodín, čo je vyššie ako odporúčané minimum. Napriek tomu reagujeme na prosbu občanov a pristupujeme k jej úprave.

Doba svietenia ( zapnutie a vypnutie VO ) sa riadi svetelným kalendárom a je každý deň v roku iná. Závisí na čase východu a západu slnka. V zimnom období, t.j. od 23.9 do 20.3 sa verejné osvetlenie zapína 24 min. po západe slnka.
Verejné osvetlenie v meste Košice je spravované spoločnosťou ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., ktorá dobu svietenia, na základe pokynu vedenia mesta upraví nasledovne: Zapnutie VO sa posunie o 30 minút dopredu. Po novom sa tak v Košiciach začne svietiť už 6 minút pred západom slnka.

Zapínanie jednotlivých vetiev verejného osvetlenia mesta Košice je nastavené na rovnaký čas. Aby sa svietidlá aj rozsvietili v rovnaký okamih, vykonávajú pracovníci spoločnosti ELTODO OSVETLENIE pravidelnú synchronizáciu. Pre vykonanie zmeny času zapínania je potrebné spínacie hodiny preprogramovať. Potrebný čas na vykonanie tohto úkonu je približne 2 týždne. S prácou sa na preprogramovaní sa začalo v pondelok 19.10.

„I napriek zvýšeniu nákladov na elektrickú energiu  veríme, že predĺženie doby svietenia prispeje k bezpečnosti v meste a tiež spokojnosti obyvateľov i návštevníkov Košíc,“ povedal primátor Richard Raši

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *