Štartujú práce na modernizácii a zvyšovaní bezpečnosti električkových uzlov v Košiciach

Košice, 29.4.2015 – Po podpise Zmluvy o dielo a odovzdaní staveniska, ktoré prebieha v týchto dňoch, sa v nasledujúcom týždni začnú stavebné práce na Modernizácii električkových uzlov z rozsahu MET v Košiciach. Hlavným zhotoviteľom stavebných prác je spoločnosť EUROVIA SK. Investorom projektu je Mesto Košice. Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ a štátneho rozpočtu.

Líniová stavba mestskej električkovej dráhy pozostáva zo siedmich ucelených častí, ktoré sa budú z praktických dôvodov a s ohľadom na požiadavku realizácie modernizácie električkových uzlov za súčasnej obmedzenej prevádzky realizovať ako samostatné stavby:

1. Križovatka Námestie osloboditeľov – Južná trieda s napojením na zrekonštruovanú trať na   Južnej triede

2. Obratisko Amfiteáter

3. Úsek trate obratisko Amfiteáter – križovatka TIP TOP

4. Križovatka TIP TOP po križovatku Čsl. armády – Zimná ul.

5. Obratisko Havlíčkova

6. Križovatka Trieda SNP – Bardejovská a ul. Bardejovská po DPMK

7. Križovatka Námestie Maratónu mieru – úsek „ľavé odbočenie“ z Komenského ul. smer Hviezdoslavova – Masarykova ul.

Modernizácia vybraných úsekov  pozostáva z prestavby existujúcej električkovej cesty za účelom zvýšenia jej bezpečnosti a technickej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním najmodernejších a najprogresívnejších prvkov (vybudovanie novej konštrukcie električkového spodku a zvršku so zabudovaním elektricky ovládaných výhybiek a ich ohrevu. Súčasťou modernizácie je aj trakčné vedenie, vybudovanie nových nástupíšť, nového informačného systému…) vďaka čomu sa zlepšia a skvalitnia jej technické parametre.

Modernizácia električkových uzlov bude znamenať, že práve v týchto miestach sa podarí minimalizovať hlučnosť a maximalizovať bezpečnosť prepravy. Sú to totiž najexponovanejšie časti električkových tratí a pre nás je bezpečnosť Košičanov  prvoradá, “ povedal primátor Richard Raši

Vybudovaním modernej električkovej trate sa zvýši komfort a plynulosť jazdy. Pre odstránenie a zníženie negatívnych dopadov stavby na životné prostredie boli do projektovej dokumentácie zapracované prvky, ktoré budú eliminovať vplyv stavby na životné prostredie ako napríklad: antivibračné rohože a obloženia koľajníc. Celkovým prínosom stavby bude:

  • Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry mesta
  • Zrýchlenie a skvalitnenie kultúry cestovania
  • Zvýšenie bezpečnosti úrovňových krížení
  • Zlepšenie a skvalitnenie životného prostredia 

Základné informácie o stavbe:

Názov stavby: KE, Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice

Investor: Mesto Košice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., závod Košice

Doba výstavby: 6 mesiacov

Začiatok výstavby: máj 2015

Ukončenie výstavby: október 2015

Informácie o dopravných obmedzeniach v individuálnej automobilovej doprave platných od 3.5.2015:

Obratisko Havlíčkova

Od 3. 5. 2015 bude uzavretá Čermeľská cesta,  od križovatky Komenského – Kostolianska, po križovatku Čermeľská cesta – Ulica za štadiónom. 

Obchádzkové trasy

v smere do Čermeľa po Kostolianskej ulici, Kavečanskej ceste a Ulici za štadiónom. V opačnom smere bude Čermeľská cesta prejazdná.

Obratisko Amfiteáter

Druhá uzávierka, takisto od 3. 5. 2015, sa týka Amfiteátra, ulice Československej armády a križovatky pri obchodnom centre Tip – Top.

Všetky smery budú prejazdné, vrátane  prejazdu cez električkovú trať z Triedy SNP na Watsonovu ulicu, ktorý však bude posunutý o niekoľko metrov ďalej smerom k OC Tip – Top. Od prejazdu bude ulica Československej armády v smere ku športovej hale prejazdná v jednom jazdnom pruhu.  Motoristi, ktorí pôjdu v smere od športovej haly, budú musieť v križovatke  pri OC Tip -Top odbočiť vpravo na Zimnú, asi po 20-tich metroch  sa otočia, vrátia späť na ulicu Československej armády a môžu pokračovať ďalej  na Amfiteáter, respektíve Triedu SNP.

V smere od Watsonovej na Triedu SNP sa bude jazdiť iba v jednom jazdnom pruhu, v smere z Terasy ostanú  dva jazdné pruhy, ktoré ale budú zúžené.

Havlíčková mapa obchádzky príjazd z Komenského
Havlíčková mapa obchádzky príjazd z Komenského

 

Havlíčková mapa obchádzky príjazd z Kostolianskej
Havlíčková mapa obchádzky príjazd z Kostolianskej

 

Havlíčková mapa obchádzky príjazd z Čermeľa
Havlíčková mapa obchádzky príjazd z Čermeľa

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *