Košičania sa môžu tešiť, budúce leto už budú tráviť na Červenej hviezde!

Mesto Košice dnes odovzdalo víťazovi verejnej súťaže stavenisko – bývalé kúpalisko Červená hviezda. Začala jeho obnova, mesto ušetrilo verejným obstarávaním Košičanom takmer milión eur.

Pamätníci a fanúšikovia Národnej kultúrnej pamiatky, vychýreného a veľmi obľúbeného bývalého kúpaliska Červená hviezda (ČH), majú dôvod na radosť. Mesto Košice ako investor jeho obnovy, odovzdalo dnes areál ČH výhercovi verejnej súťaže na zhotoviteľa stavby, združeniu Inžinierske stavby a.s. Košice -Berndorf Bäderbau SK s.r.o. Košice. Konzorcium tým prevzalo za celé kúpalisko plnú zodpovednosť.

Zmluvu o dielo uzavreli Objednávateľ (Mesto Košice) a Zhotoviteľ (Inžinierske stavby a.s., Košice – Berndorf Bäderbau SK s.r.o.) dňa 18. 8. 2015, účinnosť nadobudla dnes (19.8. 2015), otvorenie kúpaliska pre verejnosť sa predpokladá v letnej sezóne 2016.

Zhotoviteľ diela sa zmluvne zaviazal, že stavbu „Obnova mestského kúpaliska, Staničné námestie 5, Košice“ zrealizuje za 3 928 242,98 Eura, dokončí a odovzdá ju najneskôr do 31. 5. 2016. Keďže rozpočtové náklady na rekonštrukciu ČH boli podľa  realizačnej projektovej dokumentácie predpokladané vo výške 4 919 660,78 Eura, Mesto Košice ušetrí na obnove takmer milión Eur. V rozpočte mesta na rok 2015 je k dispozícii mestským zastupiteľstvom schválená čiastka 2,8 milióna Eur, zvyšok sumy bude prefinancovaný  v budúcom roku.

Hlavným cieľom rekonštrukcie je predovšetkým zachovanie autentickosti jestvujúcich objektov významnej národnej kultúrnej pamiatky. Obnovené budú pôvodné šatne, prevádzková budova, bazény pre plavcov i neplavcov, detský bazén, navyše pribudne vodnopólový bazén a rôzne herné prvky v rámci oddychovo – relaxačnej časti areálu kúpaliska. Nový bazén bude slúžiť nielen na vodnopólové zápasy, či plavecké súťaže, ale aj pre širokú verejnosť.

Potreba vybudovania nového vodnopólového bazéna vyplynula z hydrogeologického a inžinierskogeologického  prieskumu, ktorý ukázal, že nie je možné zasahovať do už existujúceho pôvodného plaveckého bazéna. Realizáciou predpokladaných zmien by totiž mohlo dôjsť k jeho celkovému  znehodnoteniu, deštrukcii, nevratným škodám na tejto národnej kultúrnej pamiatke, a k znehodnoteniu celkových hodnotových prvkov.

Som nesmierne rád, že sme sa výrazne posunuli k návratu legendárneho kúpaliska Verím, že to bude vo veľkom štýle a užijú si ho nielen pamätníci, ale aj mládež a deti, pre ktoré bude zrekonštruované legendárne kúpalisko novinkou. Dnešnému dňu predchádzala veľmi zložitá príprava stavby, keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku,  časovo náročné bolo aj zabezpečenie jednotlivých úkonov v procese verejného obstarávania. Našťastie, máme to už za sebou a ja sa teším, že budúce leto si už vychutnám spolu s Košičanmi nádherné prostredie zrenovovanej Červenej hviezdy a kúpanie v nových bazénoch,“povedal dnes pri odovzdaní stavby primátor Richard Raši.

12

09

07

02

11

08

10

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *