Stavby IKD-MEU, organizácia dopravy v centre Košíc od nedele 5. 7. 2015

1. sprejazdňuje sa koľajový prejazd Galenova v križovatke s ulicou Kuzmányho

2. uzatvára sa križovatka Protifašistických bojovníkov – Rooseveltova – Senný trh vrátane príjazdu k Staničnému námestiu a podjazdu smer Štefánikova

3. uzatvára sa koľajový prejazd Moyzesova – Rastislavova v križovatke s ulicou Štúrovou

4. sprejazdňujú sa koľajové prejazdy Mojmírová a Zborovská – Tajovského na ulici Štúrovej

5. sprejazdňuje sa severná strana Štúrovej /jeden jazdný pruh/ v úseku Mojmírova – Moyzesova

6. ruší sa zaslepenie ulíc Mojmírovej a Murgašovej na vjazde do Štúrovej ulice

7. mení sa systém príjazdu na Staničné námestie – zo súčasnej od juhu na nový od severu – trasa Masarykova – Svätoplukova – Thurzova – Staničné námestie – výjazd smer Štefánikova

mapka centrum juh 072015

Základné obchádzkové trasy pre uzol Protifašistických bojovníkov – Rooseveltova – Senný trh:

smer sever – juh: Štefánikova – PFB – doprava do Rooseveltovej – križovanie Hlavná – Pribinova – doľava do Mojmírovej – doprava do Štúrovej – Štúrova – doprava do Moyzesovej – doľava do Galenovej – doľava do Kuzmányho – s pokračovaním Moldavská/Toryská, resp. otočením doľava Štúrova

Doporučené odklony:

a/ križ. Národná banka doprava – Slovenskej jednoty – doľava Komenského – doprava Strojárenská – rovno Kuzmányho

b/ Gorkého – Štefánikova doprava Kasárenské námestie – križovanie Hlavná – Zbrojničná – doľava Moyzesova

smer juh – sever: odklon v križovatke Námestie osloboditeľov – Palackého – Jantárová do smeru Palackého – križovatka Prešovská – Sečovská – po Prešovskej a Hlinkovej

pre prejazd centrom zo smeru Palackého – doporučená trasa od križovatky Palackého – Jantárová rovno k Námestiu osloboditeľov – rovno po dočasne zobojsmernenej Štúrovej medzi Južnou triedou a Fejovou – doprava do prepichu Fejova – Mojmírová s pokračovaním po Štúrovej, resp. Mojmírovej

odklon Štefánikova 072015

Základné obchádzkové trasy pre uzol Štúrova – Moyzesova – Rastislavova:

príjazd od Moyzesovej: odklon doprava do Galenovej – doľava do Kuzmányho –  s pokračovaním Moldavská/Toryská, resp. otočením doľava Štúrova smer Námestie osloboditeľov, resp. doprava Rastislavova

príjazd od Rastislavovej: odklon doprava do Štúrovej – doľava do prepichu Zborovská – doprava do Tajovského – doľava do Grešákovej – doprava do Moyzesovej

Príjazd k Staničnému námestiu – iba zo severu od Jumbocentra po Masarykovej – doprava do Svätoplukovej – Thurzovej – okolo Staničného námestia a výjazd doprava smer Štefánikova

Príjazd k parkoviskám pred stanicou bude obmedzený !

Doporučenie: smer do centra voliť iba v prípade cieľovej jazdy, pre tranzit použiť vonkajší okruh mesta, t.j. Prešovská – Južné Nábrežie – Kapustníky – VSS – Červený Rak – tr.KVP !

Ostatné uzávierky a obchádzkové trasy stavieb IKD a MEU ostávajú bez zmeny ! 

obsluha Staničného námestia 072015

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *