Od nedele bude uzavretý prejazd Štúrova – Námestie osloboditeľov

V súvislosti s prácami na modernizácii električkovej trate v rámci stavby IKD Košice, Námestie Maratónu Mieru – Staničné námestie, dôjde od nedele (9. 8. 2015) k čiastočnej zmene organizácie dopravy. Pre automobilovú dopravu bude úplne uzavretý prejazd Štúrova – Námestie osloboditeľov.

Odklony dopravy  a obchádzkové  trasy:

– automobilová doprava od Štúrovej (Dom umenia) – odklon do Fejovej s pokračovaním cez zrekonštruovaný koľajový prejazd Fejova na Južnej triede vľavo smer Námestie osloboditeľov, vpravo po komunikácii Námestie osloboditeľov, juh smer Aupark.

– automobilová doprava z východu (Palackého) – vjazd do Námestia osloboditeľov uzavretý (vrátane príjazdu K Auparku), odklon v križovatke Palackého – Jantárová – Protifašistických bojovníkov do Jantárovej, resp. Protifašistických bojovníkov s prejazdom v jednom jazdnom pruhu do podjazdu smer Štefánikova.

-zo smeru Južná trieda je možnosť príjazdu k Námestiu osloboditeľov s pokračovaním smer Aupark, odbočenie vľavo do Fejovej umožnené s návestidlom slepej ulice. Z ulice Fejovej vľavo k Námestiu osloboditeľov, resp. vpravo do Južnej triedy.

-v križovatke Južná trieda – Fejova dočasne zmenená prednosť – hlavnou výjazd z Fejovej doľava do Južnej triedy, vedľajšou Južná trieda od Požiarnickej.

Pre zlepšenie obsluhy centra mesta severne od Štúrovej bude dočasne zmenená jednosmerná premávka na prepichu Mojmírova – Fejova s možnosťou prejazdu Pribinova – Mojmírova – Fejova – Južná trieda.

Uvoľní sa jazdný pruh v smere juh – sever

V križovatke Protifašistických bojovníkov – Rooseveltova – Senný trh sa uvoľní v rámci pokračujúcich stavebných prác na stavbe IKD jeden jazdný pruh v smere juh – sever s možnosťou prejazdu zo smeru Palackého – Jantárová – Námestie osloboditeľov do Štefánikovej ulice. Uzavretie vjazdu do Staničného námestia ostáva bez zmeny.

Nákupno – zábavné centrum  Aupark : vjazd iba rampou A (od Južnej triedy) a rampou C (od Senného trhu)  cez prepich Bajzova a otočkou 180 st. do vjazdu do garáží.
Výjazd z podzemných garáží Aupark – iba rampou B smer Palackého – v dvoch jazdných pruhoch ! Výjazd z garáží smer Južná trieda (rampa A) bude uzavretý !

Obmedzenie v križovatke Palackého – Jantárová – Protifašistických bojovníkov – Námestie osloboditeľov: úplne uzavretý výjazd z križovatky smer Aupark – Južná trieda. Odklon zo smeru Palackého – cez Jantárovú, resp. Protifašistických bojovníkov. Z Jantárovej zákaz odbočenia vľavo, z Protifašistických bojovníkov (stavenisko IKD) zákaz odbočenia vpravo.

Dopravné obmedzenia na Bajzovej (vjazd a výjazd z autobusovej stanice Eurobus) sa rušia!

Na Južnej triede zriadená provizórna električková zastávka (konečná aj východzia) na koľaji smer križovatka VSS funguje ďalej, pôvodná zastávka električiek pred „Martinom“ je naďalej dočasne zrušená.

Eurovia - IKD DDZ uzavretie prejazdu Štúrova 082015 schéma
Fialová – nová obchádzková trasa v smere západ – východ pre prejazd Námestím osloboditeľov od Štúrovej
Červená – uvoľnený jeden jazdný pruh stavbou IKD v smere juh – sever do Štefánikovej ulice
Žltá – doporučený prejazd zo severu na juh s prejazdom prepichu Mojmírová – Fejova v opačnom smere
Zelená – obsluha podzemných garáží NZC Aupark

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *