Zmeny v MHD od 19. júla

KOŠICE. Od nedele dochádza k zmenám v trasovaní a zastavovaní liniek MHD. Dôvodom je otvorenie cestno-koľajových prejazdov na križovatkách ulíc Kuzmányho – Poštová a Štúrova – Kuzmányho a uzatvorenie cestno-koľajových prejazdov na križovatke Moyzesova – Hviezdoslavova.

Linky 12, 17, 36 (obojsmerne) budú premávať po svojich pôvodných trasách cez Poštovú ulicu. Dočasná zastávka na Kuzmányho ulici sa ruší.

Z dôvodu otvorenia cestno-koľajového prejazdu na križovatke ulíc Štúrova – Kuzmányho budú autobusové linky 10111520L212332525672x6x7,N2 N3 premávať od Námestia osloboditeľov (stanovište pri poisťovni Allianz) ku Krajskému súdu po svojej pôvodnej trase po Štúrovej ulici. Dočasná zastávka Dom umenia na Timonovej ulici sa pre tieto linky ruší. Autobusové linky 16, 25, 71 N71 naďalej premávajú ulicami Rooseveltova a Timonova.

Linka x7 (v smere Havlíčkova) bude premávať odklonom cez Kuzmányho ulicu a Námestie Maratónu mieru (vynechá zastávku Zimná).

Kvôli optimalizácii výkonov MHD bude trasa linky 22 napriamená. Linka bude premávať po trase Džungľa – Mier – Krajský úrad – Botanická záhrada – TU – Amfiteáter – Baňa Bankov. V úseku Tomášikova – Nám. Maratónu Mieru – Zimná je možné využiť nosné autobusové linky 70, 71, 27, 36, 19, x9.

Trasy a zastávky zmenených liniek:

Linky 10, 11, 20L, 32, 52, 56 premávajú po pôvodných trasách, na zastávke Nám. osloboditeľov v smere na Moldavskú zastavujú na stanovišti pri poisťovni Allianz a pokračujú priamo ku Krajskému súdu.

Linka 12 premáva po bežnej trase, v oblasti okolo Domu umenia premáva menšími obchádzkami bez vplyvu na zastavovanie na bežných zastávkach.

Linka 15 premáva v smere ku OC Cassovia po Štúrovej ulici, na zastávke Nám. osloboditeľov zastavuje na stanovišti pri poisťovni Allianz, v oblasti okolo Domu umenia premáva menšou obchádzkou bez vplyvu na zastavovanie na bežných zastávkach.

Linka 16 premáva v smere ku OC Cassovia po Rooseveltovej a Timonovej ulici, na zastávke Nám. osloboditeľov zastavuje na stanovišti na Rooseveltovej. V oblasti okolo Domu umenia premáva menšou obchádzkou bez vplyvu na zastavovanie na bežných zastávkach. V smere na Podhradovú premáva odklonom cez zastávky Alžbetina, Rektorát UPJŠ > Slovenský rozhlas > Radnica St. mesta > Nám. Maratónu mieru > Mlynská bašta > a ďalej po bežnej trase. V uvedenom

smere neobsluhuje zastávky Senný trh, Staničné námestie, Jakabov palác a Vodná.

Linka 17 premáva len v úseku Luník VIII – Staničné námestie. V smere na stanicu premáva po bežnej trase, v smere na Luník VIII premáva po trase Staničné námestie (dočasné stanovište pri parku) > Jakabov palác > Vodná > Mlynská bašta > Poliklinika Sever (na električkovej zastávke smer Nám. MMM) > Nám. Maratónu mieru (dočasné stanovište na Strojárskej ul.) > Radnica Starého mesta (bežné stanovište na Moyzesovej ul.) > SRo > Hlavná pošta > … > Luník VIII.

Linka 19 je naďalej rozdelená na dve vetvy 19A (KVP, kláštor – Staničné nám.) a 19B (Nám. osloboditeľov – Nad jazerom):

  • Vetva 19A premáva v smere na stanicu po trase KVP, kláštor > … > Nová nemocnica > Amfiteáter (dočasné stanovište na začiatku Ulice ČSA) > Radnica Starého mesta (stanovište na Bačíkovej ul.) > … > Staničné námestie. V smere na Sídlisko KVP premáva v trase Staničné námestie (dočasné stanovište pri parku) > Jakabov palác > Vodná > Mlynská bašta > Poliklinika Sever (na električkovej zastávke smer Nám. MMM) > Nám. Maratónu mieru (dočasné stanovište na Strojárskej ul.) > Zimná > … > KVP, kláštor.

  • Vetva19B premáva po okružnej trase Nad jazerom > Opatovská cesta > Palackého > Rušňové depo > Nám. osloboditeľov (stanovište linky 52) > Palackého >… > Nad jazerom, Napájadlá.

Linky 21, 23 majú nástupnú aj konečnú zastávku „Staničné námestie“ v areáli autobusovej stanice spol. Eurobus. V smere od stanice premávajú cez zastávky Palackého > Nám. osloboditeľov (stanovište pri poisťovni Allianz) > Krajský súd > ďalej vo svojich bežných trasách.

Linka 22 premáva po zmenenej trase (po zastávkach): Džungľa – Plťová – Tesco, Džungľa – Pri hati – Mier – Krajský úrad – Botanická záhrada – Technická univerzita – Amfiteáter – Sládkovičova – Krupinská – Baňa Bankov, a späť.

Linka 24 má nástupnú aj konečnú zastávku „Staničné námestie“ v areáli autobusovej stanice spol. Eurobus. V smere od stanice premáva cez zastávky Palackého > Senný trh > ďalej vo svojej bežnej trase. Pri ceste späť vynecháva zastávku Senný trh.

Linka 25 premáva v smere na Poľov po Rooseveltovej a Timonovej ulici, na zastávke Nám. osloboditeľov zastavuje na stanovišti na Rooseveltovej. V smere na Ťahanovce premáva odklonom cez zastávky Alžbetina, Rektorát UPJŠ > Slovenský rozhlas > Radnica St. mesta > Nám. Maratónu mieru > Mlynská bašta > a ďalej po bežnej trase. V uvedenom smere neobsluhuje zastávky Senný trh, Jakabov palác a Vodná.

Linky 27, 29, 30, 70 premávajú v smere na stanicu po trase … > Železničná nemocnica > Pošta 2 > Staničné námestie. V smere späť premávajú po trase Staničné námestie (dočasné stanovište pri parku) > Jakabov palác > Vodná > a ďalej vo svojej trase.

Linky 31 a 51 premávajú po okružnej trase … > Palackého > Rušňové depo > Nám. osloboditeľov (stanovište linky 10) > Palackého > a ďalej vo svojich trasách.

Linka 33 má nástupnú aj konečnú zastávku „Staničné námestie“ v areáli autobusovej stanice spol. Eurobus. Vo svojej trase vynecháva zastávky Jakabov palác, Senný trh a Palackého.

Linka 36 premáva v smere na Ťahanovce po bežnej trase, v smere na Sídlisko KVP premáva po trase Sídlisko Ťahanovce > … > Poliklinika Sever (na električkovej zastávke smer Nám. MMM) > Nám. Maratónu mieru (dočasné stanovište na Strojárskej ul.) > Radnica Starého mesta (bežné stanovište na Moyzesovej ul.) > SRo > Hlavná pošta > … > Moskovská.

Linky 71 a N71 premávajú v smere na Sídlisko KVP po Rooseveltovej a Timonovej ulici, na zastávke Nám. osloboditeľov zastavujú na stanovišti na Rooseveltovej.

V smere na Lingov premávajú odklonom cez zastávky Palackého > Bosákova > Priemyselná > Vo výmoli > Pod Furčou > Kalinovská > a ďalej vo svojej bežnej trase až na Lingov. V uvedenom smere neobsluhujú zastávky v úseku Senný trh – Mlynská bašta – Mier – Tesco, Džungľa.

Linka 72 premáva po skrátenej okružnej trase Myslava, Grunt > … > Nám. osloboditeľov > Palackého > Nám. osloboditeľov (stanovište pri poisťovni Allianz) > Krajský súd > ďalej vo svojej bežnej trase až do Myslavy.

Linka x6 má nástupnú aj konečnú zastávku „Staničné námestie“ v areáli autobusovej stanice spol. Eurobus. V smere od stanice premáva cez zastávky Palackého > Nám. osloboditeľov (stanovište pri poisťovni Allianz) > Krajský súd > … > Spoločenský pavilón > … > Nová nemocnica > Amfiteáter, a späť bez zmeny trasy.

Linka x7 má nástupnú aj konečnú zastávku „Staničné námestie“ v areáli autobusovej stanice spol. Eurobus. V smere od stanice premáva cez zastávky Palackého > Nám. osloboditeľov (stanovište pri poisťovni Allianz) > Dom umenia (pred vchodom do Domu umenia) > Alžbetina, Rektorát UPJŠ > Hlavná pošta (dočasné stanovište na križovatke ulíc Dr. Kostlivého – Kuzmányho) > Nám. Maratónu mieru (dočasné stanovište na Strojárskej ul.) > TU > Botanická záhrada >

Havlíčkova. V smere na stanicu premáva po trase Havlíčkova > … > TU > Poliklinika Sever > Nám. Maratónu mieru (dočasné stanovište na Strojárskej ul.) > Radnica Starého mesta (dočasné stanovište na začiatku Kuzmányho ul. pri bývalej Fatre) > Hlavná pošta (stanovište liniek 12, 17, 36 pri vchode do pošty) > Slovenský rozhlas > … a ďalej vo svojej bežnej trase až na Staničné námestie.

Linky N1, N2, N3 majú naďalej nástupnú aj konečnú zastávku „Staničné námestie“ v areáli autobusovej stanice spol. Eurobus. Po odchode zo stanice N1 zastavuje na Námestí osloboditeľov ako linka 10 smer Ťahanovce, N2 N3 na stanovišti pri poisťovni Allianz.

Trasy liniek 14, 18, 26, 28, 34, 54, 55, x9 sa nemenia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *