Výrazné zmeny v MHD od 5. júla

KOŠICE. Od 5. júla 2015 dochádza k zmenám trás liniek a cestovných poriadkov z dôvodu uzavretia križovatiek Protifašistických bojovníkov – Rooseveltova a k uzavretiu cestno-koľajového prejazdu v križovatke Štúrova – Moyzesova – Rastislavova. Dopravný podnik mesta Košice zrealizoval tieto zmeny z dôvodu pokračovania stavieb Integrovanej koľajovej dopravy (IKD) a Modernizácie električkových uzlov (MEU).

Kvôli uzavretiu vstupu na železničnú stanicu v smere od plavárne budú linky č. 21, 23, 24, 33, x6 a x7 zachádzať do areálu spoločnosti Eurobus (autobusová stanica), kde budú mať svoju konečnú aj východziu zastávku Staničné námestie.

Linky č. 17, 19, 27, 29, 30 a 70 budú z dôvodu zjednosmernenia Thurzovej ulice prichádzať k Staničnému námestiu cez zastávky Železničná nemocnica a Pošta 2. Na Staničnom námestí zastavia pri Mestskom parku, za priechodom pre peších od Jakabovho paláca. Tieto linky budú premávať ako okružné – po príchode na stanicu pokračujú hneď späť cez zastávky Jakabov palác a Vodná (po Štefánikovej ulici).

Z dôvodu neprejazdnosti križovatky na ulici Profifašistických bojovníkov sa zriaďuje nová dočasná zastávka „Námestie osloboditeteľov“ na južnej strane Auparku pre linky 10, 15, 20L, 21, 23, 32, 52, 56, 72, N2 a N3. V prevádzke ostáva aj existujúca zastávka Námestie osloboditeľov na Rooseveltovej ulici, ale len pre linky 16, 25, 71 a N71.

Zmeny v trasách a zastavovaní jednotlivých liniek:

 • Linka 10 – rušia sa zachádzky spojov na Staničné námestie

  • V smere ku OC Optima premáva po zmenenej trase …> Palackého > Námestie osloboditeľov (zastávka na južnej strane Auparku) > pokračuje cez Timonovu > Dom umenia s pokračovaním cez Galenovu > Krajský súd > …

  • V smere na Sídlisko Ťahanovce bez zmeny.

 • Linka 11

  •  V smere na Námestie osloboditeľov bez zmeny.

  •  V smere na Luník IX je nástupnou zastávkou Námestie osloboditeľov – pôvodná zastávka pri sporiteľni > pokračuje na Timonovu > Dom umenia ďalej cez Galenovu > Krajský súd > …

 • Linka 12

  • V smere na Podhradovú … > Kasárne, Kulturpark vpravo na Štúrovu, cez Zborovskú, Tajovského a Grešákovu > Dom umenia na Moyzesovej ulici >…

  • V smere do Barce (Šebastoviec) … Cassovar > Hlavná pošta na Kuzmányho ulici > Alžbetina, Rektorát UPJŠ > pokračuje cez Galenovu ku Krajskému súdu, kde sa otočí > Dom umenia na Rastislavovej ulici > …

 • Linka 13 zrušená, nahradená linkami 52 a 19

 • Linka 15 – rušia sa zachádzky spojov na Staničné námestie

  • V smere ku OC Cassovia premáva po zmenenej trase …> Palackého > Námestie osloboditeľov (zastávka na južnej strane Auparku ) > pokračuje cez Timonovu a Galenovu, kde sa otočí > Dom umenia na Rastislavovej ulici > …

  • V opačnom smere bez zmeny.

 • Linka 16

  • V smere na Podhradovú premáva odklonom cez Moyzesovu ulicu – vynecháva zastávky Námestie osloboditeľov, Staničné námestie, Jakabov palác a Vodná.

  • V smere ku OC Cassovia bez zmeny

 • Linka 17 premáva z Luníka VIII na stanicu po okružnej trase

  • … > Mlynská bašta > Železničná nemocnica > Pošta 2 > Staničné námestie > Jakabov palác > Vodná > Mlynská bašta > …

  •  V úseku Staničné námestie – Lingov nepremáva, nahradená linkami 70 a 71.

 • Linka 19 je rozdelená a premáva na vetvách A a B (obidve vetvy sú okružné)

  • Vetva 19A premáva na trase KVP, kláštor – Staničné námestie a späť:

… > Nám. Maratónu mieru > Železničná nemocnica > Pošta 2 > Staničné námestie > Jakabov palác > Vodná > Mlynská bašta > …

  • Vetva 19B premáva na trase Napájadlá – Námestie osloboditeľov a späť:

… > Bosákova > Palackého > Rušňové depo > Námestie osloboditeľov (ako linka 52) >

Palackého > …

 • Linka 20L

  • V smere Pereš – Lorinčík premáva po zmenenej trase … > Palackého > Námestie osloboditeľov (zastávka na južnej strane Auparku) > pokračuje cez Timonovu ulicu na zastávku Dom umenia > prejazd cez Galenovu ulicu na zastávku Krajský súd > …

  •  V smere do Košickej Novej Vsi bez zmeny.

 • Linky 21 a 23 majú konečnú aj nástupnú zastávku Staničné námestie v areáli autobusovej stanice

  • Vynechávajú zastávky Jakabov palác a Senný trh.

  • Pri výjazde z autobusovej stanice pokračujú na zastávky Palackého > Námestie osloboditeľov (zastávka na južnej strane Auparku) cez Timonovu ulicu na zastávku Dom umenia s pokračovaním cez Galenovu ulicu k zastávke Krajský súd > …

  • V opačnom smere premávajú zo zastávky Námestie osloboditeľov do areálu autobusovej stanice.

 • Linka 24 má konečnú aj nástupnú zastávku Staničné nám. v areáli autobusovej stanice.

  •  Vynecháva zastávky Jakabov palác a Senný trh.

 • Linka 25

  • V smere na Ťahanovce premáva odklonom cez Moyzesovu ulicu – vynecháva zastávky Námestie osloboditeľov, Jakabov palác a Vodná.

  • V smere do Poľova premáva bez zmeny.

 • Linka 27 premáva zo sídliska Ťahanovce na stanicu po okružnej trase:

  • … > Mlynská bašta > Železničná nemocnica > Pošta 2 > Staničné námestie > Jakabov palác > Vodná > Mlynská bašta > …

 • Linka 29 premáva z Kavečian na stanicu po okružnej trase:

  • … > Mlynská bašta > Železničná nemocnica > Pošta 2 > Staničné námestie > Jakabov palác > Vodná > Mlynská bašta > …

 • Linka 30 premáva zo Slovenskej ulice na stanicu po okružnej trase:

  • … > Alvinczyho > Železničná nemocnica > Pošta 2 > Staničné námestie > Jakabov palác > Vodná > Železničná nemocnica > Alvinczyho…

 • Linka 31 premáva z Vyšného Opátskeho do centra po okružnej trase:

  • … > Palackého > Rušňové depo > Námestie osloboditeľov > Palackého > …

 • Linka 32

  • V smere na Mašu premáva po zmenenej trase … > Palackého > Námestie osloboditeľov (zastávka na južnej strane Auparku) > pokračuje cez Timonovu > Dom umenia s pokračovaním cez Galenovu > Krajský súd > …

  • V smere do Košickej Novej Vsi premáva bez zmeny.

 • Linka 33 má konečnú aj nástupnú zastávku Staničné nám. v areáli autobusovej stanice. Vynecháva zastávky Jakabov palác, Senný trh a Palackého.

 • Linka 51 premáva zo sídliska Ťahanovce do centra po okružnej trase:

  • … > Palackého > Rušňové depo > Námestie osloboditeľov > Palackého > …

 • Linka 52

  •  V smere do Šace premáva po zmenenej trase … > Rušňové depo > Námestie osloboditeľov (zastávka na južnej strane Auparku) > pokračuje cez Timonovu > Dom umenia s pokračovaním cez Galenovu > Krajský súd > …

  •  V smere do Krásnej premáva bez zmeny trasy.

 • Linka 56

  • V smere do Šace premáva po zmenenej trase: … > Palackého > Námestie osloboditeľov (zastávka na južnej strane Auparku) > pokračuje cez Timonovu > Dom umenia s pokračovaním cez Galenovu > Krajský súd > …

  • V smere na Ťahanovce premáva bez zmeny.

 • Linky x6 a x7 majú konečnú aj nástupnú zastávku v areáli autobusovej stanice.

  • Vynechávajú zastávky Jakabov palác a Senný trh.

  • V smere na Staničné námestie premávajú po zmenenej trase… > Dom umenia > Námestie osloboditeľov a cez Bajzovu ulicu pokračujú na Staničné námestie

  • Linka x6 v smere na Amfiteáter premáva: Staničné námestie > Palackého > Námestie osloboditeľov (zastávka na južnej strane Auparku) > pokračuje cez Timonovu > Dom umenia s pokračovaním cez Galenovu > Krajský súd > …

  • Linka x7 v smere na Havlíčkovu premáva: Staničné námestie > Palackého > Námestie osloboditeľov (zastávka na južnej strane Auparku) > pokračuje cez Timonovu > Dom umenia s pokračovaním na Moyzesovu ulicu > Rektorát UPJŠ > …

 • Linka 70 premáva po okružnej trase Lingov – Mier – Staničné nám. a späť:

  • … > Mlynská bašta > Železničná nemocnica > Pošta 2 > Staničné námestie > Jakabov palác > Vodná > Mlynská bašta > …

  • V úseku Lingov – Mlynská bašta nahradzuje linky 72 a 17.

 • Linka 71

  • V smere na Lingov premáva odklonom: … > Námestie osloboditeľov > Palackého > Bosákova > Priemyselná > Vo výmoli > Pod Furčou > Kalinovská > …

  • V smere na sídlisko KVP premáva bez zmeny trasy.

 • Linka 72 premáva po okružnej trase z Myslavy cez Nám. osloboditeľov na Palackého a späť:

 • … > Krajský súd > Dom umenia > Nám. osloboditeľov > (cez Bajzovu) > Palackého > Námestie osloboditeľov (zastaví pri južnej strane Auparku) > s pokračuje cez Timonovu > Dom umenia s pokračovaním cez Galenovu > Krajský súd >…

 • Linka N1 má konečnú aj nástupnú zastávku Staničné námestie v areáli autobusovej stanice

  •  Vynecháva zastávku Havlíčkova, po novom zastavuje na zastávkach Vodárenská a Mier.

  •  Premáva po zmenenej trase: Staničné námestie > Rušňové depo > Námestie osloboditeľov > Palackého > Bosákova > … > Ťahanovce > … > Dom umenia > Námestie osloboditeľov > Staničné námestie.

 • Linka N2 má konečnú aj nástupnú zastávku Staničné námestie v areáli autobusovej stanice

  • Premáva po zmenenej trase: Staničné námestie > Palackého > Námestie osloboditeľov (dočasná zastávka na južnej strane Auparku) > pokračuje cez Timonovu > Dom umenia s pokračovaním cez Galenovu > Krajský súd > … > Nad jazerom > … > Bosákova > Palackého (dočasná zastávka) > Staničné námestie.

 • Linka N3 má konečnú aj nástupnú zastávku Staničné námestie v areáli autobusovej stanice

  • V smere do Šace premáva na trase : Staničné námestie > Palackého > Námestie osloboditeľov (dočasná zastávka na južnej strane Auparku) s pokračovaním na Timonovu > Dom umenia s pokračovaním na Galenovu > Krajský súd > …

  • V smere na Staničné námestie premáva po zmenenej trase: … > Dom umenia > Námestie osloboditeľov > Staničné námestie.

 • Linka N71

  • V smere na Lingov premáva odklonom: … > Námestie osloboditeľov > Palackého > Bosákova > Priemyselná > Vo výmoli > Pod Furčou > Kalinovská > …

  • V smere na sídlisko KVP premáva bez zmeny trasy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *