zmena dopravy

Upozorňujeme cestujúcich, že od 1. septembra 2015 dôjde k zmenám v mestskej hromadnej doprave. Dôvodom je začiatok školského roka a zmena dopravnej situácie spôsobená prebiehajúcou rekonštrukciou. Zmeny v MHD od utorka 1. septembra 2015 Linka 17 sa rozdelí na 2 vetvy: Vetva 17A bude premávať po súčasnej trase linky 17 a to v úseku Luník VIII –Pokračovať v čítaní

KOŠICE. Od nedele dochádza k zmenám v trasovaní a zastavovaní liniek MHD. Dôvodom je otvorenie cestno-koľajových prejazdov na križovatkách ulíc Kuzmányho – Poštová a Štúrova – Kuzmányho a uzatvorenie cestno-koľajových prejazdov na križovatke Moyzesova – Hviezdoslavova. Linky 12, 17, 36 (obojsmerne) budú premávať po svojich pôvodných trasách cez Poštovú ulicu. Dočasná zastávka na Kuzmányho uliciPokračovať v čítaní

KOŠICE. Od 5. júla 2015 dochádza k zmenám trás liniek a cestovných poriadkov z dôvodu uzavretia križovatiek Protifašistických bojovníkov – Rooseveltova a k uzavretiu cestno-koľajového prejazdu v križovatke Štúrova – Moyzesova – Rastislavova. Dopravný podnik mesta Košice zrealizoval tieto zmeny z dôvodu pokračovania stavieb Integrovanej koľajovej dopravy (IKD) a Modernizácie električkových uzlov (MEU). Kvôli uzavretiu vstupu naPokračovať v čítaní

Košice, 29.4.2015 – Po podpise Zmluvy o dielo a odovzdaní staveniska, ktoré prebieha v týchto dňoch, sa v nasledujúcom týždni začnú stavebné práce na Modernizácii električkových uzlov z rozsahu MET v Košiciach. Hlavným zhotoviteľom stavebných prác je spoločnosť EUROVIA SK. Investorom projektu je Mesto Košice. Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ a štátneho rozpočtu. Líniová stavba mestskej električkovej dráhyPokračovať v čítaní

Mesto Košice v súvislosti s projektom: „Stavby IKD Košice, Námestie maratónu mieru – Staničné námestie“ oznamuje, že dňom 1.februára 2015 dôjde k výraznému obmedzeniu dopravy v centre mesta a zároveň sa uskutoční zmena organizácie dopravy. Od 1.februára 2015 bude uzatvorená ulica Štúrova v úseku od križovatky s ulicou Kuzmányho po križovatku s ulicou Moyzesovou a Rastislavovou vo všetkých jazdnýchPokračovať v čítaní

Dopravný podnik upozorňuje cestujúcu verejnosť, že počas nepriaznivého počasia a komplikáciách v zjazdnosti môžu byť niektoré zastávky neobsluhované na nevyhnutne potrebný čas. Ten predstavuje dobu, pokiaľ bude priestor na zastávke upravený do zjazdného stavu. Týka sa to týchto zastávok: Atletická smer Kavečany Berlínska smer Hanojská Cassovar smer Nová nemocnica Ďumbierska smer Podhradová Exnárova konečná Grunt smerPokračovať v čítaní

Počas jesenných prázdnin (30. a 31.10.2014) bude MHD premávať podľa prázdninových cestovných poriadkov. Na linkách 12, 22 a 33 budú jazdiť kapacitnejšie autobusy. Tento víkend, počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých (1. a 2.11.2014), budú na linkách 3, 12 a 22 premávať kapacitnejšie vozidlá.  Posilnená bude linka 33, ktoráPokračovať v čítaní