Zmena organizácie dopravy v centre Košíc

Mesto Košice v súvislosti s projektom: „Stavby IKD Košice, Námestie maratónu mieru – Staničné námestie“ oznamuje, že dňom 1.februára 2015 dôjde k výraznému obmedzeniu dopravy v centre mesta a zároveň sa uskutoční zmena organizácie dopravy.

Od 1.februára 2015 bude uzatvorená ulica Štúrova v úseku od križovatky s ulicou Kuzmányho po križovatku s ulicou Moyzesovou a Rastislavovou vo všetkých jazdných pruhoch.

Obchádzková trasa pre individuálnu osobnú dopravu v smere východ – západ, bude vedená cez ulice Rastislavova – Gemerská – Alejová. V opačnom smere západ – východ, po uliciach Žižkova – Kukučínova – Rastislavova. V križovatke Toryská – Moldavská cesta, bude odklonená doprava príkazovou značkou ( prikázaný smer vpravo) v smere na kruhový objazd.

Náhradná autobusová MHD bude riešená cez ulice Štúrova – Rastislavova – Kukučínova – Žižkova – Štúrova v oboch smeroch (pravé odbočenie z ul. Rastislavovej na ulicu Kukučínovu v smere sever – juh, bude umožnené iba pre MHD).

Mesto Košice žiada cestujúcu verejnosť, aby vo väčšej miere využívala mestskú hromadnú dopravu, čím výrazne odľahčí osobnú dopravu v čase predmetného obmedzenia dopravy.

šturova

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *