Londýn

Presne pred rokom, v upršaný sedemnásty septembrový deň pristál v Košiciach prvý Airbus A320 leteckej spoločnosti Wizz Air. Odvtedy ich v Košiciach pristálo už 303 a na pravidelných letoch Wizz Airu priletelo z Londýna do Košíc 47 187 cestujúcich. Medzi oboma mestami teda bolo bezpečne prepravených 94 830 cestujúcich. Lety sú v súčasnostiPokračovať v čítaní

V kalendárnom roku 2013 prešlo bránami letiska Košice 237 165 cestujúcich, čo predstavuje nárast o jedno percento v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Napriek vysokej medzinárodnej konkurencii v segmente letísk sa tak podarilo vývoj počtu prepravených cestujúcich po štvorročnom poklese preklopiť do nárastu. Najväčšou mierou sa na tomto raste podieľal segment pravidelnejPokračovať v čítaní

September 2013 priniesol dvadsiatim štyrom žiakom Obchodnej akadémie v Trebišove cennú skúsenosť. Odbornú prax v Rakúsku a Spojenom Kráľovstve, ktorá bola realizovaná s finančnou podporou Európskeho spoločenstva prostredníctvom programu Leonardo da Vinci. Cieľom projektu bolo prepojenie teoretických vedomostí  a kompetencií žiakov spolu s praktickými zručnosťami v oblasti ekonomiky, administratívy a korešpondencie, účtovníctva a aplikovanej informatiky. Žiaci mali možnosťPokračovať v čítaní