Galéria umelcov Spiša

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi v piatok 14. 8. 2015 od 16.00 do 19.00 hod.pripravila pre verejnosť v rámci vzdelávacieho projektu určeného znevýhodneným skupinám žien – Ženy On Line 3 ďalšie kolo tvorivých dielní, tentoraz „2v1“, kde budú na tvorivej dielni účastní dvaja lektori. Projekt je už tretí rok realizovaný vďaka finančnejPokračovať v čítaní

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja organizuje v rámci projektu ORBIS PICTUS ďalšiu zo série Rozhovorov o umení, zamerané na tému Vizuálneho zobrazenia ženy v 2. polovici 20. storočia. Prednáška prezentuje výstupy magisterskej práce, tentoraz o fenoméne ženy ako o objekte vizuálneho zobrazenia, ale ako aj o umelkyni, oslobodzujúcej sa prostredníctvomPokračovať v čítaní

Výstava OKAMIHY prepája práce 10 fotografov mladšej generácie, ktorí sa intenzívne venujú dokumentárnym a reportážnym projektom – niektorí v duchu klasického sociálneho dokumentu, ďalší s jeho subjektívnymi presahmi. Cieľom výstavy je prezentovať nové mená v súčasnej dokumentárnej fotografii – tvorbu autorov, ktorí sa dlhodobo venujú zložitým témam, na okraji väčšinovéhoPokračovať v čítaní

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi pripomína finále dvoch premiérových výstav, ktoré končia v piatok 27. februára 2015. Výstava JUBILANTI 2014: JOZEF MAJKUT  (*1909 – †1963) v Hlavnej galérii Galérie umelcov Spiša je venovaná 105. výročiu jeho narodenia. V kurátorskej koncepcii Mgr. Petra Markoviča s podti-tulom „Maliar Slovenského raja“  podáva ucelený pohľad na vývojPokračovať v čítaní

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v pozýva na tvorivú dielňu v rámci projektu ŽENY ON LINE 3. Počas druhej edície dielne HANDROVÁ BÁBIKA II. si z prírodných textílii vytvoríte handrovú bábiku inšpirovanú ľudovou výrobou hračiek pod vedením etnologičky Mgr. Natálie Kropačevovej v piatok, 20. februára od  16:00 do 19:00 hod. PodujatiePokračovať v čítaní

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja organizuje v rámci projektu ORBIS PICTUS ďalšiu zo série Rozhovorov o umení, zamerané k aktuálnej výstave súčasného umenia Dvojice / Eva Tkáčiková & Samuel Čarnoký. Besedu a projekciu o typografii, objektoch, inštaláciách a prelínaní tvorby autorov, ktorých diela oscilujú na hraniciach experimentu a mix-média, uvedie Mgr. Lucia Benická – riaditeľkaPokračovať v čítaní

Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi pozýva na ďalšiu z populárnych tvorivých dielní Street Art Inak v rámci projektu Ženy On Line 3. Počas valentínskeho piatkového popoludnia 13. 2. 2015, 16.00 – 19.00 si za asistencie lektorky Mgr. Miriam Bukovinskej vytvoríte darčeky s valentínskym námetom street-art technikou na sadrokartónových doskách. Prečo Street Art Inak ? Ako uvádza lektorka: „..inšpirujeme saPokračovať v čítaní

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi uzatvára kalendárny rok dvoma nosnými výstavnými cyklami: JUBILANTI 2014, ktorý od r. 2012 prezentuje jubilujúcich autorov zo zbierok galérie a premiérovým výstavným konceptom DVOJICE / COUPLES, prezentujúci vybrané dvojice umelcov, zdieľajúcich nielen spoločný súkromný, či pracovný život, ale aj tvorbu v rôznych, väčšinou rozdielnychPokračovať v čítaní

Galéria umelcov Spiša (GUS),  kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizuje v rámci projektu ORBIS PICTUS ďalšiu zo série „Rozhovorov o umení“ na tému Od klasicizmu po brány moderny / umenie 19. storočia zo zbierok Šarišskej galérie. Podujatie organizované v rámci súčasnej výstavy nám predstaví kurátor Šarišskej galérie v Prešove Mgr. Jozef Ridilla vo štvrtok, 9. októbra od 16:00 do 18:00 hod.Pokračovať v čítaní

VýstavaOD KLASICIZMU PO BRÁNY MODERNY / Umenie 19. storočia zo zbierok Šarišskej galérie v autorskej konepcii Mgr. Jozefa Ridillu žánrovo prezentuje vybrané diela 20 výtvarníkov a porovnáva štýlové posuny v umení 19. storočia. Výstavu sprevádza rovnomenný katalóg. Výstava prezentuje umenie 19. storočia ako epochu dožívania staromajstrovského tvorivého myslenia v pluralite názorov.Pokračovať v čítaní