Výstava OKAMIHY prepája práce 10 fotografov mladšej generácie, ktorí sa intenzívne venujú dokumentárnym a reportážnym projektom – niektorí v duchu klasického sociálneho dokumentu, ďalší s jeho subjektívnymi presahmi. Cieľom výstavy je prezentovať nové mená v súčasnej dokumentárnej fotografii – tvorbu autorov, ktorí sa dlhodobo venujú zložitým témam, na okraji väčšinového záujmu v našej spoločnosti. Problematika starnutia a staroby, bezdomovstvo, problémy utečencov, dospievania, homosexuality, vojny, chudoby, ale tiež premeny krajiny, miest a človeka.

„Pre súčasnosť je príznačný príval plochých bezduchých obrázkov. Fotografovať vie takmer každý, kto má fotoaparát. Zámerom výstavy je však poukázať na prácu autorov, ktorí mnohí z nich nemajú fotografické vzdelanie, ale svojim vytrvalým záujmom o fotografiu, vo výbere tém a pod vedením skúsených profesionálnych fotografov, sa snažia nadviazať na tradíciu kvalitného slovenského dokumentu. Každý však vo svojom individuálnom vizuálnom i obsahovom prejave,“ približujú myšlienku výstavy jej kurátorky Lucia Benická a Ivana Pástorová.

Skúsený profesionálny fotograf Matúš Zajac sa vo svojom vlastnom záujme rozhodol venovať skupine mladých autorov (Katarína Bezáková, Boris Bunčák, Peter Dobiš, Natália Hlavičková, Kata Sedlák), pretože aj ako pedagóg cítil potrebu rozvíjať ich fotografický talent. „Stopy, ktoré zanechávame po nás pre ďalšie generácie, mi dávajú zmysel. Preto pomáham a učím nachádzať svetlo a správne sa rozhodnúť na križovatke vo fotografii amatérskym talentovaným fotografom, podstate z ulice. Títo autori sa nemajú od koho učiť a stretávajú sa s nezáujmom o ich tvorbu. S každým som pracoval samostatne a v iný čas. Diela na tejto zaujímavej výstave sú dlhodobou pedagogickou prácou s mladými fotografmi s určitým tvorivým potenciálom,“ uvádza Matúš Zajac.

Každý z autorov pristupuje k zobrazovaniu témy na základe svojich vlastných vnútorných indícií. Nesnažia sa realitu meniť, iba poukázať na situácie, ktoré sa stotožňujú s ich polohami fotografického vnímania. Ďalšia z autoriek, Soňa Chovančíková, svoj záujem o dokumentárnu fotografiu prehlbovala na workshopoch, tiež pod vedením Matúša Zajaca, ale i ďalších významných slovenských fotografov – Pavla Breiera, Miloslava Vanča, Rudolfa Lendela a Andreja Bána. Lena Jakubčáková je čerstvou absolventkou Institutu tvůrčí fotografie v Opavě, kde ju pri tvorbe dlhodobých projektov odborne viedol jeden z najvýznamnejších českých fotografov profesor Jindřich Štreit. Ján Viazanička vyštudoval VŠVU, kde sa vo svojej tvorbe prevažne venoval výtvarnej fotografii s konceptuálnym charakterom, avšak v ostatných rokoch u neho prevláda reportážna a dokumentárna fotografia, so subjektívnymi presahmi. Na svojich projektoch spolupracuje s fotografom Borisom Némethom. Victor Breiner je jeden z mála slovenských fotografov, ktorý pracuje pre zahraničnú tlač, prevažne z vojnových konfliktov na Blízkom východe, v Severnej Afrike, momentálne spracováva tému na Ukrajine. Matúš Plecho sa venuje subjektívnemu dokumentu, v ktorom rezignuje na postmoderné tendencie a hľadá témy v prostredí, kde je badateľná autenticita človeka, jeho bytia.

Výstava OKAMIHY poukazuje na nevyhnutnosť spracovávania každodenných, no pre nás stále naliehavých tém, ktoré sa priamo dotýkajú existencie človeka. Je dôležité, aby tvorba mladých autorov bola nielen oceňovaná odbornými porotami, ale aj konfrontovaná s názormi verejnosti prostredníctvom výstav v regionálnych galériách.

Výstava sa uskutoční v Mestskej galérii Rimavská Sobota, Hlavné námestie 5. Jej vernisáž sa uskutoční 9. marca o 16:00 hod. a potrvá do 27. apríla. Je realizovaná v spolupráci s DOMOM FOTOGRAFIE, o.z. a Galériou umelcov Spiša  v Spišskej Novej Vsi, vďaka podpore  Domu fotografie z dotačného systému MK SR v r.2014. Fotografi: Katarína Bezáková, Victor Breiner, Boris Bunčák, Peter Dobiš, Natália Hlavičková, Soňa Chovančíková, Lena Jakubčáková, Matúš Plecho, Kata Sedlák, Ján Viazanička. Grafika: Dávid Hutira

Okamihy 01

Okamihy 02

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *