Repríza tematickej výstavy súčasnej dokumentárnej fotografie z produkcie Domu fotografie interpretuje púte, kresťanské sviatky a udalosti, misie, ako aj každodenné rituály nasledujúce „kríž“ vo vybraných prácach 11 fotogra-fov. Výstavu sprevádza rovnomenný katalóg.  

Prvá repríza úspešnej výstavy z produkcie Domu fotografie pod názvom „Za krížom“ bude od 2. októbra 2014 o 16:00 hod. uvedená v Spišskom múzeu – SNM v Levoči, vo výstavnej sieni Radnice na námestí Majtra Pavla v Levoči (Námestie Majstra Pavla 2). Pozrieť si ju môžete do 16. novembra.

Projekt pod taktovkou dvoch kurátoriek – Lucie Benickej a Ivany Pástorovej interpretuje každodenné životné okamihy nasledujúce „kríž“ v dielach súčasných slovenských dokumentárnych fotografov a v tvorbe významného českého fotografa Jindřicha Štreita, ktorí sa cielene venujú sakrálnej téme vo vybraných dokumentárnych projektoch. Tematická výstava interpretuje púte, kresťanské sviatky a udalosti i misie, ako aj každodenné rituály. 

Výstava bola venovaná 1150. výročiu príchodu solúnskych vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda a realizovaná v r.2013 vďaka podpore Ministerstva kultúry SR v Galérii Domu fotografie pri Liptovskej galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši.

Súčasná dokumentárna fotografia na Slovensku, rovnako ako i vo svete, ponúka nové formy vyjadrenia. Výstava je koncipovaná z diel renomovaných autorov, ako aj z tvorby nových mien vo fotografii. Koncept výstavy zahŕňa každodenné životné putovanie „za krížom“. Výstava predstavuje tvorbu staršej a strednej generácie slovenských autorov, ktorí sa dlhodobo aktívne podieľajú na rozvoji dokumentárnej tradície slovenskej fotografie: Pavol Breier, Jozef Sedlák, Andrej Bán, Alan Hyža, Jozef Ondzík a Matúš Zajac. Výstava uvádza aj mladých autorov v súčasnej dokumentárnej fotografii, akými sú Andrej Lojan, Michal Fulier a Laco Maďar. Predstavený cyklus Borisa Németha sa vyznačuje presahmi ku konceptuálnemu dokumentu. Výstava je doplnená o elitný dokumentárny projekt významného české fotografa Jindřicha Štreita „Brána nádeje“, čo otvára možnosti kultúrneho dialógu a konfrontácie klasickej hodnoty dokumentu s ďalšími interpretáciami v súčasnosti.

kk

kk_01

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *