dejiny-tvoris-ty-nazjedenie-sk

Študenti Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prevedú verejnosť ostatným storočím našich dejín

Košice 4. októbra 2018

Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach organizuje tretí ročník úspešnej interaktívnej výstavy – tentoraz pod názvom Dejiny tvoríš Ty!

Medzníky vytvárame my sami

Podujatie má charakter interaktívnej výstavy, ktorá prostredníctvom siedmich tematických úsekov vyskladaných zo 40 panelov s dobovými fotografiami a dobovou tlačou priblíži návštevníkom udalosti, ktoré viedli k významným historickým medzníkom uplynulého storočia. Študenti Katedry histórie FF UPJŠ – budúci učitelia dejepisu – budú ako komentátori v rámci svojich stanovíšť interpretovať inštalované pramene a odpovedať záujemcom na otázky.

„V roku 2018 si pripomíname viacero historických medzníkov, preto je hlavným motívom výstavy pretvoriť areál FF UPJŠ na pasáže z rokov 1918, 1938, 1948, 1968, 1988/89, doplnené o autentické dopravné prostriedky a dobovú hudbu za prítomnosti našich študentov korzujúcich sa v dobových kostýmoch. Výstava si kladie za cieľ prostredníctvom viacerých didaktických workshopov vtiahnuť návštevníkov do historického deja medzi jednotlivými medzníkmi a umožniť im tak uvedomiť si, že medzníky vytvárame my sami. Relevantnosť témy v súčasnosti podčiarkuje otázka, ktorá sprevádza návštevníka počas celej výstavy – aký medzník vytvárame práve teraz?“ povedala Alžbeta Bojková, didaktička pôsobiaca na Katedre histórie FF UPJŠ v Košiciach.

„Samotná výstava si okrem sprístupnenia týchto udalostí cieľovým skupinám kladie za cieľ aj popularizáciu historickej vedy, ako aj propagáciu vysokoškolského štúdia nielen na Katedre histórie, ale aj na Filozofickej fakulte a samotnej Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ďalším, nemenej dôležitým čiastkovým cieľom je propagácia otvorenosti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach voči myšlienkam usporiadať alternatívnejšie ladené podujatia na jej pôde, a tým aj celkovo pozitívny prístup univerzity k aktívnemu pestovaniu filozofie akademického života,“ zdôraznil Mikuláš Jančura, odborný asistent na Katedre histórie FF UPJŠ a hlavný organizátor realizovanej výstavy.

Výstava bude 5. októbra 2018 v areáli Filozofickej fakulty UPJŠ na Moyzesovej 9 v Košiciach v čase od 9.00 do 15.30 hod.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *